Menu

Laatste nieuws & tips in uw inbox?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

 

10

juni

Mandatory Disclosure Rules

Vanaf 1 juli 2020 (1 januari 2021 door uitstel vanwege COVID-19) moeten intermediairs (en/of belastingplichtigen) mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Deze verplichting vloeit voort uit de Nederlandse implementatie[1] van de EU-richtlijn[2] inzake ‘mandatory disclosure’ (hierna: “DAC6”). Met DAC6 beoogt de Europese Commissie de internationale fiscale transparantie te bevorderen en ongewenste fiscale…

 

Ondernemen,

29 april 2021

De BVm: een aanwinst of windowdressing?

Het kabinet introduceert de ‘maatschappelijke BV’ voor ondernemers en organisaties met een maatschappelijke missie. Op 9 maart 2021 is een aanzet tot een wetsvoorstel over de ‘Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel’ (‘BVm’) ter consultatie gelegd.[1] Het doel van de aanzet is om een wettelijke regeling te realiseren waarbij een betere herkenning en erkenning is…

 

Corporate,

15 april 2021

Mogelijkheid verzet tegen fusie/splitsing

Op grond van de wet geldt bij fusies en splitsingen een verzetstermijn van één maand. Iedere fusie en splitsing wordt aangekondigd met een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. De verzetstermijn begint de dag nadat de fusie of splitsing in een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. Tijdens de verzetstermijn kan middels het indienen van een…

 

Corporate,

1 april 2021

Consultatie fiscaal wetsvoorstel: mogelijk volledige afschaffing open commanditaire vennootschap en beperking mogelijkheid gebruik open fonds voor gemene rekening

  Mr. D. van Lierop, notaris Inleiding Op 29 maart jl. is een consultatie gepubliceerd voor een (door een nieuw kabinet in te dienen) Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Deze brengt belangrijke wijzigingen aan in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere fiscale wetten. Als beoogde datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2022…

 

Ondernemen,

24 maart 2021

Vorderingen Stichting Privacy First afgewezen – UBO register blijft van kracht

Zoals eerder op onze site te lezen, is het UBO-register op 27 september jl. in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is een afschrikwekkende werking te hebben op personen met plannen om geld wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. Een van de gevolgen van de inwerkingtreding van het UBO-register is dat van…