Menu

Laatste nieuws & tips in uw inbox?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

 

22

september

Het UBO-register treedt op 27 september in werking! – Q&A

Vanaf 27 september 2020 zijn vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ oftewel ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) te registreren in het UBO-register. Hier gaan wij in op de meest gestelde vragen over het UBO-register. Wat is het UBO register? Het UBO-register is een centraal bijgehouden en openbaar register waarin de natuurlijke…

 

Corporate, Ondernemen,

22 september 2020

Vóór het einde van 2020 nog (grensoverschrijdend) herstructureren, let op de termijnen!

Overweegt u een juridische fusie of splitsing per 1 januari 2021 dan moet u nu in actie komen. Het einde van het kalenderjaar is in de praktijk het moment om een juridische fusie of splitsing tot stand te brengen. Het merendeel van de Nederlandse vennootschappen heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Wil…

 

Familie, publicaties,

27 augustus 2020

Wils(on)bekwaamheid en de (on)geldigheid van testamenten

Nederland vergrijst en één van de gevolgen hiervan is dat notarissen vaker te maken krijgen met vraagstukken omtrent de wilsbekwaamheid van hun cliënten. Voor het Vakblad Financiële Planning hebben Eri Saito en Hanneke Linthorst een artikel geschreven  waarin zij de rol van de notaris bij de bescherming van hun cliënten toelichten, met name waar het…

 

Corporate, Ondernemen,

27 juli 2020

Volstorting van aandelen in een besloten vennootschap (BV)

Dit artikel beperkt zich tot aandelen in een besloten vennootschap (BV); de NV wordt buiten beschouwing gelaten. Inleiding Aandelen in een BV hebben een nominale waarde, welke is vastgelegd in de statuten van de BV. Wettelijk is bepaald dat een aandeelhouder bij het nemen van een aandeel het nominale bedrag dient vol te storten. Die…

 

publicaties, Vastgoed,

6 juli 2020

Juridische verankering van drijvende zonneparken

Jeroen Veenhof en Josca Roozenboom hebben een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Zakenrecht over de juridische verankering van drijvende zonneparken. Binnen het energie team van VBC Notarissen zien zij veel ontwikkelingen op dit vlak voorbij komen, terwijl de juridische mogelijkheden tot structurering thans (nog) achterblijven bij deze technische ontwikkelingen in de zonne-energie sector. In het…