Menu

Laatste nieuws & tips in uw inbox?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

 

7

juli

Sprake van een ‘change of control’ bij een wijziging binnen het bestuur van de aandeelhouder-rechtspersoon

Een aanbiedingsregeling opgenomen in statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst verplicht een aandeelhouder zijn aandelen eerst aan te bieden aan de mede-aandeelhouder(s). In de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst staan vaak de diverse situaties opgenomen waardoor de aanbiedingsverplichting kan ontstaan. Bijvoorbeeld bij een voornemen om aandelen te verkopen. Ook bij overlijden, faillissement en ondercuratelestelling van de aandeelhouder kan de aanbiedingsplicht…

 

Corporate, Ondernemen,

25 juni 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het is bijna zover: per 1 juli aanstaande wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: WBTR) ingevoerd. Wat wijzigt er en wat moet er gebeuren? In dit artikel worden de wijzigingen voor stichtingen en verenigingen die van invloed kunnen zijn op statuten en reglementen op hoofdlijn weergegeven. Wijzigingen Er wordt een wettelijke regeling voor…

 

Corporate, Ondernemen,

10 juni 2021

Mandatory Disclosure Rules

Vanaf 1 juli 2020 (1 januari 2021 door uitstel vanwege COVID-19) moeten intermediairs (en/of belastingplichtigen) mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Deze verplichting vloeit voort uit de Nederlandse implementatie[1] van de EU-richtlijn[2] inzake ‘mandatory disclosure’ (hierna: “DAC6”). Met DAC6 beoogt de Europese Commissie de internationale fiscale transparantie te bevorderen en ongewenste fiscale…

 

Ondernemen,

29 april 2021

De BVm: een aanwinst of windowdressing?

Het kabinet introduceert de ‘maatschappelijke BV’ voor ondernemers en organisaties met een maatschappelijke missie. Op 9 maart 2021 is een aanzet tot een wetsvoorstel over de ‘Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel’ (‘BVm’) ter consultatie gelegd.[1] Het doel van de aanzet is om een wettelijke regeling te realiseren waarbij een betere herkenning en erkenning is…

 

Corporate,

15 april 2021

Mogelijkheid verzet tegen fusie/splitsing

Op grond van de wet geldt bij fusies en splitsingen een verzetstermijn van één maand. Iedere fusie en splitsing wordt aangekondigd met een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. De verzetstermijn begint de dag nadat de fusie of splitsing in een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. Tijdens de verzetstermijn kan middels het indienen van een…