Menu
 

Vastgoed,

17 september

Prinsjesdag in het kort: bouwen aan schone luchtkastelen?

Het tekort aan nieuwbouwwoningen geldt als een van de grootste kwesties van de laatste tijd. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn er te weinig betaalbare woningen, ook en met name in de vrije huursector. Prinsjesdag 2019 Uit de Miljoenennota die vandaag is gepresenteerd, blijkt dat het kabinet voornemens is een fonds aan te leggen van…

 

Vastgoed,

12 september

Inschrijving van huishoudelijke reglement VvE in openbare registers

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u daarnaast automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE kent eigen regels die zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Bijna alle splitsingsakten zijn gebaseerd op een modelreglement. Dit modelreglement is in de regel vastgesteld door de Koninklijke notariële beroepsorganisatie, voor het laatst in 2017. Naast…

 

Familie,

9 september

Rechter: Gevolmachtigde van levenstestament moet verantwoording afleggen

Het levenstestament is steeds populairder en dus neemt het aantal mensen toe dat gemachtigd is om handelingen te verrichten zoals betalingen. Zij moeten dan wél verantwoording afleggen, ook als dat niet zo duidelijk in het testament is vastgelegd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter, legt kandidaat-notaris Eri Saito uit. Een levenstestament maakt het…

 

21 juli

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

Op 25 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet aangenomen. In het wetsvoorstel, dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer was ingediend, zijn meerdere wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet in 2012. Kortgezegd komen de wijzigingen – onder meer – op het volgende neer: de…

 

Corporate,

17 juli

Duidelijkheid over deponeringsverplichting bij grensoverschrijdende fusie 

Moeten buitenlandse jaarstukken ook in Nederland worden gedeponeerd als een vennootschap grensoverschrijdend fuseert? Laurens Kelterman beantwoordt deze vraag in een artikel in het vakblad ‘Juridische Berichten voor het Notariaat’. Net als bij een nationale fusie wordt bij een grensoverschrijdende fusie bepaalde financiële informatie via het handelsregister openbaar gemaakt. Mede op basis hiervan kunnen aandeelhouders, crediteuren…

 

Corporate,

2 juli

Digitale oprichting van een B.V. binnen de EU een stap dichterbij

In het kader van het digitale tijdperk wordt het Europese ondernemingsrecht gemoderniseerd. Door de Europese Raad is een nieuwe richtlijn aangenomen die het gebruik van online tools in de contacten tussen ondernemingen en publieke autoriteiten binnen Europa faciliteert. Deze richtlijn moet de online procedures voor ondernemers verbeteren om op een moderne en veilige manier een…

 

Vastgoed,

19 juni

Samenloopvrijstelling bij overgang van nieuwbouw als algemeenheid van goederen

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd dat de samenloopvrijstelling voor nieuwbouw onder de overdrachtsbelasting (artikel 15 lid 1, aanhef en letter a Wet Belastingen van Rechtsverkeer) onder bepaalde voorwaarden inderdaad van toepassing is bij de verkrijging van een algemeenheid van goederen (artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968). Omzetbelasting Wanneer artikel 37d OB…

 

Over VBC,

18 juni

Hanneke Linthorst treedt toe tot bestuur EPN

Hanneke Linthorst is benoemd in het bestuur van EPN, de vereniging van Estateplanners in het Notariaat. De EPN heeft een kleine tweehonderd gecertificeerde leden en is voor politiek, maatschappelijke organisaties en vakgenoten het kenniscentrum voor alle aspecten van estateplanning: één van de notariële specialismen met grote maatschappelijke en persoonlijke impact. De vereniging verzorgt scholing, wetenschappelijke verdieping en participeert, vaak samen…

 

Over VBC,

12 juni

Casper Jones inspireert advocaten bij ‘De Zaak op Orde’

Advocaten zijn naast juridische professionals ook vaak ondernemer en werkgever, met alle uitdagingen die daarbij horen. Op 10 oktober worden zij uitgedaagd op deze aspecten van hun vakgebied tijdens het jaarlijks event ‘De Zaak op Orde’. Korte power talks van uiteenlopende sprekers en ervaringsdeskundigen, break out sessies en prikkelende discussies over alle aspecten van de hedendaagse advocatuur en het juridische ondernemerschap komen aan de…