Menu
 

Corporate,

26 mei

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan. VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese…

 

Vastgoed,

20 mei

De 5% regeling op de schop

Onlangs is de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Deze wet beoogt een versterking van de positie van de bouwconsument waardoor een evenwichtiger relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. In verband met de toenemende complexiteit in de bouw achtte de wetgever een verandering van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Huidige regeling…

 

Corporate, Ondernemen,

10 mei

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een…

 

Corporate,

29 april

UBO register vanaf 20 januari 2020 in werking

Op 4 april 2010 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO register dient uiterlijk 10 januari 2020 in werking te zijn getreden. De invoering van een UBO register geeft uitvoering aan de vierde (gewijzigde) Europese anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn).  Doel van de Richtlijn is het voorkomen van…

 

Over VBC,

26 april

Casper Jones in zijn meest recente column: Hoe authentiek durf je te zijn?

In OnderNamen schrijft Casper Jones over ondernemerschap en talentontwikkeling. “Mensen met daadwerkelijke passie voor hun vak hebben de natuurlijke behoefte hun kennis over te dragen. Deze intrinsieke motivatie is ook binnen mijn bedrijf de belangrijkste bron. We ontginnen deze door passende structuren te hanteren: kennisteams waarbij het gaat om kennis te delen met de buitenwereld. In…

 

Publiek,

11 april

Protocollen overboord óf als leidraad inzetten?

In het FD las ik een artikel met als kop: ‘protocollen overboord, zorgpersoneel blij’ (wat zal leiden tot blije zorgontvangers). En verderop: ‘maatwerk is het codewoord voor de gang van zaken’. Maatwerk als codewoord. Maatwerk betekent volgens Van Dale ‘werk dat precisie en flexibiliteit vereist’ en vrij vertaald: ‘met passende aandacht voor ieder specifiek geval’….

 

Over VBC,

5 april

LegalBusinessWorld interviewt Casper Jones over het motiveren van mensen en bedrijven

De zoektocht naar vooruitstrevende managementfilosofie binnen de juridische wereld was reden voor vakmedium LegalBusinessWorld om Chief Energie & Ontwikkeling (CEO) Casper Jones te interviewen. Casper: “Om het beste te halen uit onze mensen en onze organisatie moeten we op alle terreinen onszelf uitdagen.” Authenticiteit en het werken vanuit intrinsieke motivatie zijn kernbegrippen binnen de organisatiestructuur, bedrijfscultuur en werkwijze van…

 

Over VBC,

3 april

Nr.1 positie VBC bevestigt focus op kennis en specialisatie

Voor het zevende opeenvolgende jaar is VBC de grootste zelfstandige notariële dienstverlener van Nederland. Deze positie bevestigt de keuze van het kantoor om zich te richten op kennis en specialisatie in combinatie met een mensgerichte aanpak waarbij het ontwikkelen van de talenten van medewerkers en het ontsluiten van de collectieve intelligentie van de gehele organisatie…

 

Vastgoed,

1 april

Voorbehouden bij woningaankopen onder druk

Voor het kopen van een woning zijn vanuit het notariaat en de makelaardij modelkoopovereenkomsten ontwikkeld om alle relevante onderwerpen tussen partijen te regelen. Voorbehouden zijn een essentieel onderdeel van deze koopovereenkomsten. De ambtsvoorganger van minister Ollongren uitte zijn zorgen in zijn kamerbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de signalering…