Menu
 

Corporate,

17 juli

Duidelijkheid over deponeringsverplichting bij grensoverschrijdende fusie 

Moeten buitenlandse jaarstukken ook in Nederland worden gedeponeerd als een vennootschap grensoverschrijdend fuseert? Laurens Kelterman beantwoordt deze vraag in een artikel in het vakblad ‘Juridische Berichten voor het Notariaat’. Net als bij een nationale fusie wordt bij een grensoverschrijdende fusie bepaalde financiële informatie via het handelsregister openbaar gemaakt. Mede op basis hiervan kunnen aandeelhouders, crediteuren…

 

Corporate,

2 juli

Digitale oprichting van een B.V. binnen de EU een stap dichterbij

In het kader van het digitale tijdperk wordt het Europese ondernemingsrecht gemoderniseerd. Door de Europese Raad is een nieuwe richtlijn aangenomen die het gebruik van online tools in de contacten tussen ondernemingen en publieke autoriteiten binnen Europa faciliteert. Deze richtlijn moet de online procedures voor ondernemers verbeteren om op een moderne en veilige manier een…

 

Vastgoed,

19 juni

Samenloopvrijstelling bij overgang van nieuwbouw als algemeenheid van goederen

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd dat de samenloopvrijstelling voor nieuwbouw onder de overdrachtsbelasting (artikel 15 lid 1, aanhef en letter a Wet Belastingen van Rechtsverkeer) onder bepaalde voorwaarden inderdaad van toepassing is bij de verkrijging van een algemeenheid van goederen (artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968). Omzetbelasting Wanneer artikel 37d OB…

 

Over VBC,

18 juni

Hanneke Linthorst treedt toe tot bestuur EPN

Hanneke Linthorst is benoemd in het bestuur van EPN, de vereniging van Estateplanners in het Notariaat. De EPN heeft een kleine tweehonderd gecertificeerde leden en is voor politiek, maatschappelijke organisaties en vakgenoten het kenniscentrum voor alle aspecten van estateplanning: één van de notariële specialismen met grote maatschappelijke en persoonlijke impact. De vereniging verzorgt scholing, wetenschappelijke verdieping en participeert, vaak samen…

 

Over VBC,

12 juni

Casper Jones inspireert advocaten bij ‘De Zaak op Orde’

Advocaten zijn naast juridische professionals ook vaak ondernemer en werkgever, met alle uitdagingen die daarbij horen. Op 10 oktober worden zij uitgedaagd op deze aspecten van hun vakgebied tijdens het jaarlijks event ‘De Zaak op Orde’. Korte power talks van uiteenlopende sprekers en ervaringsdeskundigen, break out sessies en prikkelende discussies over alle aspecten van de hedendaagse advocatuur en het juridische ondernemerschap komen aan de…

 

Familie,

6 juni

Versterking in specialistenteam Familie & Vermogen

Met de komst van kandidaat-notaris Eri Saito investeert VBC in een verdere uitbouw van de private cliënt praktijk, waarin familiebedrijven, ondernemers en vermogende particulieren centraal staan. Eri is waarnemingsbevoegd en gespecialiseerd in familierecht en estate planning. “De vraag naar adviezen op de gebieden waarop het specialistenteam zich richt, neemt steeds verder toe. Het leveren van…

 

Corporate,

3 juni

Tweede Kamer in actie na notariële hulpkreet

De inspanningen van Laurens Kelterman en andere notarissen om aandacht te vragen voor betere fraudebestrijding rond vennootschappen krijgt een vervolg. Na een interview in het FD met de voorzitter van de KNB, Nick van Buitenen, zijn schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer waarop de minister moet antwoorden. De aandacht die de notarissen vestigden op…

 

Familie,

3 juni

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de uitsluitingsclausule

Recht op vergoeding als erfenissen of schenkingen onder uitsluitingsclausule worden besteed aan vakanties en kosten van de huishouding. In de betreffende zaak waren de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw heeft tijdens het huwelijk drie keer een schenking van € 10.000 ontvangen onder een uitsluitingsclausule. Met een uitsluitingsclausule wordt bepaald dat een erfenis…

 

Corporate,

26 mei

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan. VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese…