Menu
 

Corporate, Ondernemen,

27 januari

Status van het wetsvoorstel UBO-register

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. De exacte datum van invoering van het UBO-register is nog niet bekend, maar men verwacht dat de invoering in het voorjaar 2020 geregeld is. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de uit de vierde anti-witwasrichtlijn voortvloeiende verplichting dat EU lidstaten een centraal register…

 

Familie,

13 januari

Tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Hieronder zijn de (gewijzigde) tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) opgenomen per 1 januari 2020. Tarieven 2020 Belaste erfenis Tariefgroep 1: Partner/kinderen Tariefgroep 1a: Kleinkinderen en verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen €0 – €126.723 10% 18% 30% €126.723 en meer 20% 36% 40%   Vrijstellingen voor de erfbelasting…

 

Corporate,

6 januari

Digitaal Aandeelhoudersregister

In de praktijk bestaat vaak het probleem dat een aandeelhoudersregister nodig is voor het onderzoek van de notaris voor een transactie, maar het originele document onvindbaar is. In dat geval zal een nieuw aandeelhoudersregister moeten worden opgesteld en een verklaring van het bestuur. Het bestuur bevestigt, aan de hand van de titels (bijvoorbeeld akte van…

 

19 december

Marc Scholten benoemd tot partner VBC

Marc Scholten is benoemd tot partner bij VBC per 1 januari 2020. Hij is hiermee de vijfde mede-eigenaar van het kantoor. Marc werkt sinds 2012 bij VBC en is waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris, gespecialiseerd in de Corporate/M&A praktijk. Hierbinnen richt hij zich op fusies & overnames, private equity, grensoverschrijdende transacties, joint ventures en herstructureringen. Het partnerteam van VBC bestaat…

 

Over VBC,

13 december

Vandaag verhuist VBC Amersfoort

Dozen uitpakken, bureaus inruimen, maar óók gewoon doorwerken aan dossiers, akten en adviezen voor onze opdrachtgevers: het is een hectische dag voor VBC Amersfoort.  We verhuizen van de Arnhemseweg naar Stationsstraat 77.  Hoewel we er alles aan doen om overlast te voorkomen, kan het wellicht gebeuren dat uw contactpersoon vandaag iets minder goed of snel…

 

Corporate,

6 december

Laurens Kelterman publiceert over wettelijk pandrecht bij certificering zonder vergaderrecht 

Op grond van het bepaalde in het tweede lid van artikel 3:259 BW kan ten behoeve van de houders van certificaten van aandelen een wettelijk pandrecht op deze aandelen ontstaan. Onder het recht van vóór oktober 2012 ontstond zo’n pandrecht indien de vennootschap medewerking aan de certificering verleende. De toets of medewerking die werd verleend,…

 

Corporate,

11 november

Nieuw artikel: (statutaire) aspecten van uitgifte van winstbewijzen

In een nieuw artikel over winstbewijzen bij een vennootschap onderzoekt Laurens Kelterman hoe de uitgifte ervan in zijn werk gaat en of deze een statutaire regeling vereist . In eerdere artikelen voor de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap ging Laurens in op andere aspecten van het winstbewijs. In zijn meest recente bijdrage onderzoekt hij…

 

Familie,

28 oktober

U bent van harte welkom op 8 november 2019: de EPN Testamentcheckdag

Hoe lang geleden is het dat u uw testament heeft laten opmaken? En weet u zeker dat uw testament nog overeenkomt met de wensen die u nu heeft? Op vrijdag 8 november 2019 doet VBC Notarissen mee aan de Testamentcheckdag van de EPN; de specialistenvereniging voor estate planners in het notariaat. Is uw testament nog…

 

Over VBC,

9 oktober

VBC Notarissen verhuist vestiging Amersfoort naar Stationsstraat 77 

Het Amersfoortse kantoor van VBC zal vanaf medio december gevestigd zijn aan de Stationsstraat 77, vlakbij het centraal station. Na ruim 16 jaar aan de Arnhemseweg kiest VBC voor een nieuwe locatie die volledig voldoet aan de eisen van de moderne notariële adviespraktijk. Eén grote etage waar de lijnen tussen professionals en cliënten letterlijk kort zijn, duurzaam, met alle…