Menu
 

13 maart

Corona beleid

VBC Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. 1. Afspraken, klanten We verlenen uitsluitend toegang tot ons kantoor aan mensen die een afspraak hebben. Uitgangspunt is dat reeds geplande ondertekenafspraken op een van onze kantoren in principe gewoon doorgaan, tenzij de stukken kunnen worden getekend per volmacht. Een…

 

Over VBC,

17 februari

Nieuwe reeks werkgroepen VBC voor studenten Notariaat

Ethiek en een onberispelijk moreel kompas zijn voor notariële professionals even belangrijk als vakinhoudelijke kwaliteit. Praktijkervaring scherpt daarbij de theoretische onderbouwing. Dat maakt de werkgroepen relevant die Marie-Leonne Booij, kandidaat-notaris bij VBC, geeft aan studenten notariaat aan de Universiteit Utrecht. Binnenkort start een nieuwe reeks van haar praktijkgedreven werkgroepen voor Bachelor studenten. Als onderdeel van de langlopende samenwerking tussen VBC…

 

Ondernemen,

17 februari

Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een BV/NV zijn in principe niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent echter niet dat een bestuurder nooit aangesproken zou kunnen worden voor schulden van de vennootschap. Arielle Boekhout, Paralegal Ondernemingsrecht, schreef een helder artikel over de huidige stand van zaken rond bestuurdersaansprakelijkheid. Elke bestuurder is op grond…

 

Corporate,

30 januari

Nieuwe ronde in de discussie over statutaire grondslag van winstbewijs

De relatie tussen een winstbewijs en de statuten van een vennootschap is in meerdere artikelen behandeld door Frederieke Baggerman (Deloitte) en Laurens Kelterman (VBC). De discussie hierover houdt niet alleen notarissen ondernemingsrecht bezig, maar is relevant voor het hele bedrijfsleven. In het juridische vakblad WPNR gaat Ruud van Helden (mede-bestuurslid van Laurens bij de Vereniging van Onderneminsrechtspecialisten Notariaat (VON)] in op…

 

Corporate, Ondernemen,

27 januari

Status van het wetsvoorstel UBO-register

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. De exacte datum van invoering van het UBO-register is nog niet bekend, maar men verwacht dat de invoering in het voorjaar 2020 geregeld is. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de uit de vierde anti-witwasrichtlijn voortvloeiende verplichting dat EU lidstaten een centraal register…

 

Familie,

13 januari

Tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Hieronder zijn de (gewijzigde) tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) opgenomen per 1 januari 2020. Tarieven 2020 Belaste erfenis Tariefgroep 1: Partner/kinderen Tariefgroep 1a: Kleinkinderen en verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen €0 – €126.723 10% 18% 30% €126.723 en meer 20% 36% 40%   Vrijstellingen voor de erfbelasting…

 

Corporate,

6 januari

Digitaal Aandeelhoudersregister

In de praktijk bestaat vaak het probleem dat een aandeelhoudersregister nodig is voor het onderzoek van de notaris voor een transactie, maar het originele document onvindbaar is. In dat geval zal een nieuw aandeelhoudersregister moeten worden opgesteld en een verklaring van het bestuur. Het bestuur bevestigt, aan de hand van de titels (bijvoorbeeld akte van…

 

19 december

Marc Scholten benoemd tot partner VBC

Marc Scholten is benoemd tot partner bij VBC per 1 januari 2020. Hij is hiermee de vijfde mede-eigenaar van het kantoor. Marc werkt sinds 2012 bij VBC en is waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris, gespecialiseerd in de Corporate/M&A praktijk. Hierbinnen richt hij zich op fusies & overnames, private equity, grensoverschrijdende transacties, joint ventures en herstructureringen. Het partnerteam van VBC bestaat…

 

Over VBC,

13 december

Vandaag verhuist VBC Amersfoort

Dozen uitpakken, bureaus inruimen, maar óók gewoon doorwerken aan dossiers, akten en adviezen voor onze opdrachtgevers: het is een hectische dag voor VBC Amersfoort.  We verhuizen van de Arnhemseweg naar Stationsstraat 77.  Hoewel we er alles aan doen om overlast te voorkomen, kan het wellicht gebeuren dat uw contactpersoon vandaag iets minder goed of snel…