Menu
 

Corporate, Ondernemen,

27 juli

Volstorting van aandelen in een besloten vennootschap (BV)

Dit artikel beperkt zich tot aandelen in een besloten vennootschap (BV); de NV wordt buiten beschouwing gelaten. Inleiding Aandelen in een BV hebben een nominale waarde, welke is vastgelegd in de statuten van de BV. Wettelijk is bepaald dat een aandeelhouder bij het nemen van een aandeel het nominale bedrag dient vol te storten. Die…

 

publicaties, Vastgoed,

6 juli

Juridische verankering van drijvende zonneparken

Jeroen Veenhof en Josca Roozenboom hebben een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Zakenrecht over de juridische verankering van drijvende zonneparken. Binnen het energie team van VBC Notarissen zien zij veel ontwikkelingen op dit vlak voorbij komen, terwijl de juridische mogelijkheden tot structurering thans (nog) achterblijven bij deze technische ontwikkelingen in de zonne-energie sector. In het…

 

Corporate, Ondernemen,

9 juni

Grensoverschrijdende omzetting deel 1: de EU arresten in een notendop

Door de toenemende internationalisering is er steeds meer vraag naar verplaatsing van vennootschappen. Het Hof van Justitie (HvJEU) heeft zich enkele keren in de afgelopen jaren gebogen over kwesties rondom grensoverschrijdende omzetting. Op grond van artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek (BW) kan een Nederlandse rechtspersoon zich met inachtneming van bepaalde vereisten omzetten in een andere rechtsvorm….

 

Over VBC, Vastgoed,

4 juni

VBC Notarissen breidt haar commerciële vastgoedpraktijk uit met de komst van kandidaat-notaris Hein Vente

Per 1 juni is kandidaat-notaris Hein Vente gestart bij VBC Notarissen. Met zijn komst breidt VBC haar commerciële vastgoedpraktijk uit met een specialist in vastgoed transacties. Vanuit het kantoor in Amersfoort zal Hein, dankzij zijn ervaring en achtergrond, waardevolle bijdragen leveren aan de advisering en begeleiding van cliënten in vastgoedprojecten. VBC Notarissen speelt met deze…

 

2 juni

Mr. van de week is Casper Jones

In verband met zijn benoeming tot voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN) heeft Mr. Magazine Casper Jones uitgeroepen tot Meester van de week. In dit interview geeft Casper zijn visie op de beroepsopleiding, gaat hij in op welke kansen en bedreigingen hij ziet voor het notariaat en beantwoordt hij een aantal persoonlijke vragen. Lees…

 

27 mei

Casper Jones benoemd tot voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN)

Notaris en managing partner bij VBC Notarissen, Casper Jones, is op 26 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN). Casper is sinds 2012 eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van talent binnen VBC en zet zijn kennis en visie vanaf nu ook in bij de SBN om de opleiding up-to-date te houden en…

 

Corporate, Ondernemen,

19 mei

Juridisch fuseren of splitsen? Ook in coronatijd is 30 juni een (fatale) termijn!

    In de huidige situatie komt er veel op ondernemers af; mogelijk ziet u zich geconfronteerd met omzetdalingen, is er een verminderde vraag naar uw product of dienst, moet u werknemers ontslaan of maakt u zich zorgen om de continuïteit van uw onderneming ná de corona-uitbraak. Wellicht bent u of voelt u zich genoodzaakt…

 

18 mei

Wie krijgt uw erfenis als u en uw echtgenoot kort na elkaar overlijden en u geen testament heeft gemaakt?

U heeft er misschien over gelezen: man en vrouw zonder kinderen komen tijdens hun huwelijksreis op dezelfde dag te overlijden als gevolg van een voedselvergiftging. Zij hadden geen testamenten opgesteld. De vrouw komt als eerste te overlijden en kort daarna de man. Op grond van de wet komt de erfenis van de vrouw eerst toe…

 

18 mei

Juridische splitsing: de mogelijkheden tot vernietiging

Bij een juridische splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek (BW) gaat het vermogen van een rechtspersoon, die ophoudt te bestaan, onder algemene titel over op twee of meer andere rechtspersonen (zuivere splitsing) dan wel gaat (een gedeelte van) het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel over op een of meer andere…