Menu
 

Corporate, Ondernemen,

19 mei

Juridisch fuseren of splitsen? Ook in coronatijd is 30 juni een (fatale) termijn!

    In de huidige situatie komt er veel op ondernemers af; mogelijk ziet u zich geconfronteerd met omzetdalingen, is er een verminderde vraag naar uw product of dienst, moet u werknemers ontslaan of maakt u zich zorgen om de continuïteit van uw onderneming ná de corona-uitbraak. Wellicht bent u of voelt u zich genoodzaakt…

 

18 mei

Wie krijgt uw erfenis als u en uw echtgenoot kort na elkaar overlijden en u geen testament heeft gemaakt?

U heeft er misschien over gelezen: man en vrouw zonder kinderen komen tijdens hun huwelijksreis op dezelfde dag te overlijden als gevolg van een voedselvergiftging. Zij hadden geen testamenten opgesteld. De vrouw komt als eerste te overlijden en kort daarna de man. Op grond van de wet komt de erfenis van de vrouw eerst toe…

 

18 mei

Juridische splitsing: de mogelijkheden tot vernietiging

Bij een juridische splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek (BW) gaat het vermogen van een rechtspersoon, die ophoudt te bestaan, onder algemene titel over op twee of meer andere rechtspersonen (zuivere splitsing) dan wel gaat (een gedeelte van) het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel over op een of meer andere…

 

Vastgoed,

13 mei

Monddoodclausule met kettingbeding opnieuw nietig

Hof Den Bosch heeft zich recent uitgesproken over een zogenaamde “monddoodclausule”. In een leveringsakte was tussen partijen vastgelegd dat de koper geen bezwaar van welke aard dan ook in het kader van de geldende milieuwetgeving alsook op planologisch gebied bij welke overheidsinstantie dan ook mocht indienen voor wat betreft toekomstige (bouw)plannen van de agrarische bedrijven…

 

Corporate, Ondernemen, publicaties,

13 mei

Interview met Laurens Kelterman in Notariaat Magazine over digitaal vergaderen

Ook in Notariaat Magazine  wordt aandacht besteed aan de nieuwe en tijdelijke mogelijkheid om digitaal aandeelhoudersvergaderingen te houden. Naast Eumedion en VNO-NCW/MKB Nederland geeft Laurens Kelterman zijn visie op de Tijdelijke Wet. En op de rol van de notaris bij digitale aandeelhoudersvergaderingen. “Hoe vertaal je de regels van fysiek naar digitaal?” Evenals bij een fysieke algemene…

 

11 mei

Corona-beleid

VBC Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. Afspraken, bezoekers aan onze kantoren We verlenen uitsluitend toegang tot ons kantoor aan mensen die een afspraak hebben. Vooraf wordt contact met u opgenomen om in te schatten of er risico’s zijn. Onder risico’s wordt verstaan: u heeft verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,…

 

Familie,

7 mei

Passeren op afstand tijdens de corona-crisis (de noodwet)

Ook in deze tijd kan ons kantoor u op alle rechtsgebieden van dienst zijn.  De besprekingen doen we zoveel mogelijk telefonisch of via een videobelverbinding. Een groot aantal notariële akten kan bij volmacht getekend worden; u hoeft hiervoor niet naar ons kantoor toe te komen. Meer informatie hierover kunt u vinden in het artikel over…

 

Corporate, Ondernemen,

1 mei

“Als notaris zit ik nu wel wat meer in de spotlights”

rol notaris aandeelhoudersvergaderingen

 

Publiek,

21 april

BESLUITVORMING VERENIGINGEN EN STICHTINGEN IN TIJDEN VAN CORONA

In verband met de uitbraak van COVID-19 is het fysiek bij elkaar komen van ledenvergaderingen (vereniging) en besturen en raden van toezicht (vereniging en stichting) niet gewenst, maar op grond van bijvoorbeeld statuten (soms) wel vereist. Vandaag is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: Spoedwetgeving) aangenomen door de Eerste Kamer. In navolging op…