Menu
 

Vastgoed,

22 oktober

Logistiek vastgoed blijft interessant voor beleggers

VBC stond verkopers bij om het logistiek complex aan de Lireweg in Nieuw-Vennep te verkopen. Een notaris is immers uitermate geschikt voor een rol als adviseur bij de inhoud van overeenkomsten. En tevens om verkoop-informatie op te maken zodat vragen van kopers worden getackeld. Door in een vroeg stadium te worden ingeschakeld ontstaat een efficiënt…

 

Vastgoed,

16 oktober

Gewijzigd beleid bij het College sanering zorginstellingen

Gewijzigd beleid bij het College sanering zorginstellingen   Sinds het begin van dit jaar heeft het College sanering zorginstellingen (hierna CSZ) een nieuw beleid. Op 15 januari 2020 is de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken in werking getreden waarmee gelijktijdig de oude regeling uit 2013 is ingetrokken. Wat is en doet het CSZ? Het CSZ voert…

 

Corporate, Ondernemen,

29 september

Steward ownership: een innovatieve organisatiestructuur

BuurtzorgT is eigenaar van zichzelf geworden. Daarmee heeft BuurtzorgT samen met Purpose Evergeen Capital  een unieke structuur ontwikkeld waarbij de organisatie niet alleen zelfsturend is, maar ook zichzelf in eigendom heeft. In deze transitie is BuurtzorgT steward owned geworden. Dat wil zeggen dat de aandelen zijn verdeeld in aandelen met financiële rechten en aandelen met zeggenschap….

 

Corporate, Ondernemen,

25 september

Het uitkeringsverbod op grond van de NOW-regeling

COVID-19 heeft bij veel ondernemers voor financiële problemen gezorgd. Om die ondernemers in deze coronacrisis tegemoet te komen, heeft de Nederlandse overheid de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (‘NOW’) geïntroduceerd. In dit artikel gaat Arielle Boekhout – paralegal corporate | M&A – in op de NOW en met name op het verbod op uitkering van…

 

Corporate, Ondernemen,

22 september

Het UBO-register treedt op 27 september in werking! – Q&A

Vanaf 27 september 2020 zijn vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ oftewel ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) te registreren in het UBO-register. Hier gaan wij in op de meest gestelde vragen over het UBO-register. Wat is het UBO register? Het UBO-register is een centraal bijgehouden en openbaar register waarin de natuurlijke…

 

Corporate, Ondernemen,

22 september

Vóór het einde van 2020 nog (grensoverschrijdend) herstructureren, let op de termijnen!

Overweegt u een juridische fusie of splitsing per 1 januari 2021 dan moet u nu in actie komen. Het einde van het kalenderjaar is in de praktijk het moment om een juridische fusie of splitsing tot stand te brengen. Het merendeel van de Nederlandse vennootschappen heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Wil…

 

Familie, publicaties,

27 augustus

Wils(on)bekwaamheid en de (on)geldigheid van testamenten

Nederland vergrijst en één van de gevolgen hiervan is dat notarissen vaker te maken krijgen met vraagstukken omtrent de wilsbekwaamheid van hun cliënten. Voor het Vakblad Financiële Planning hebben Eri Saito en Hanneke Linthorst een artikel geschreven  waarin zij de rol van de notaris bij de bescherming van hun cliënten toelichten, met name waar het…

 

Corporate, Ondernemen,

27 juli

Volstorting van aandelen in een besloten vennootschap (BV)

Dit artikel beperkt zich tot aandelen in een besloten vennootschap (BV); de NV wordt buiten beschouwing gelaten. Inleiding Aandelen in een BV hebben een nominale waarde, welke is vastgelegd in de statuten van de BV. Wettelijk is bepaald dat een aandeelhouder bij het nemen van een aandeel het nominale bedrag dient vol te storten. Die…

 

publicaties, Vastgoed,

6 juli

Juridische verankering van drijvende zonneparken

Jeroen Veenhof en Josca Roozenboom hebben een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Zakenrecht over de juridische verankering van drijvende zonneparken. Binnen het energie team van VBC Notarissen zien zij veel ontwikkelingen op dit vlak voorbij komen, terwijl de juridische mogelijkheden tot structurering thans (nog) achterblijven bij deze technische ontwikkelingen in de zonne-energie sector. In het…