Menu
 

Over VBC,

18 maart

VBC trotse sponsor koningsdag 2019

Bij koninklijk besluit wordt een notaris benoemd. Logisch dat we wat voor deze eer terugdoen als onze koning dit jaar Amersfoort bezoekt op koningsdag. VBC is een van de sponsoren die zich inzetten voor de feestelijke dag waarvan het programma inmiddels in grote lijnen bekend is. Gemeente, inwoners en ondernemers slaan de handen ineen voor een…

 

Corporate,

11 februari

Het nieuwe gezicht van de business angel

Investeerders in start ups hebben een veelzijdig profiel blijkt uit recent onderzoek. Nederlandse starters kunnen hun voordeel doen door naar Amerika te kijken. Amerikaans onderzoek waar het FD laatst over publiceerde, toont aan dat business angels minder oud, mannelijk en scheutig met geld zijn dan vaak gedacht. Eén vierde van hen is vrouw en het…

 

Publiek,

11 februari

Conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties: Openbaar maken donaties en cijfers

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in december het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties ter consultatie aangeboden. Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat: maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar moeten maken. stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Openbaar maken donaties Achtergrond…

 

Ondernemen,

28 januari

Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Op 6 maart 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (“Wetsvoorstel”) ingediend. Sindsdien is het Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wetsvoorstel beoogt rechtszekerheid versterken Het Wetsvoorstel beoogt de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken door de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van…

 

Vastgoed,

28 januari

Meer energie in de vereniging van eigenaars

BW, Wet verbetering vereniging van eigenaars Inmiddels heeft de praktijk kunnen wennen aan de gevolgen van de Wet verbetering vereniging van eigenaars en het Modelreglement splitsing 2017. Erwin van Elst schreef een uitgebreid artikel met een overzicht van de onverwachte keuzes en knelpunten waar het bestuur en de eigenaren van de vereniging van eigenaars voor komen te staan….

 

Over VBC,

7 januari

Interview Aart Veldhuizen in AD: “Een mens moet woekeren met zijn talenten”

Aart Veldhuizen, onderscheiden met de prestigieuze Jacob van Campenpenning, licht zijn carrière toe in een diepte interview in het AD. “Een mens moet woekeren met zijn talenten”, aldus Aart in het interview. Aart is nog steeds actief betrokken bij VBC als adviseur. Lees verder: Interview AD: Aart Veldhuizen wilde altijd al notaris worden: ‘Je moet heel creatief…

 

Corporate, Ondernemen,

17 december

Column Casper Jones: ‘Help, ik ben verslaafd’

Casper Jones bepleit in zijn meest recente column in het regionale Businessmagazin Ondernamen het inperken van onze digitale consumptie. Een opmerkelijke oproep voor gedragsverandering binnen de (financiële) dienstverlening. (Lees verder).

 

Corporate,

6 december

Toonderaandelen: na ruim 400 jaar is het einde in zicht

Het op 9 april jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel genaamd ‘Wet omzetting aandelen aan toonder’ zal naar verwachting per 1 januari 2019 in werking treden Door middel van de wet komt definitief een einde aan de fysieke aandelen aan toonder en daarmee aan een tijdperk van ruim 400 jaar na de uitgifte van…

 

Corporate,

29 november

Ontwikkelingen Centraal Aandeelhoudersregister

Nadat op 19 januari 2017 een initiatiefvoorstel inzake de instelling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is ingediend, heeft het wetgevingstraject enige tijd stil gelegen. Hier is onlangs verandering ingekomen door het gewijzigd initiatiefvoorstel dat in september 2018 door de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) is ingediend. Advies Raad van State Het eerder ingediende…