Menu
 

Over VBC,

12 juni

Casper Jones inspireert advocaten bij ‘De Zaak op Orde’

Advocaten zijn naast juridische professionals ook vaak ondernemer en werkgever, met alle uitdagingen die daarbij horen. Op 10 oktober worden zij uitgedaagd op deze aspecten van hun vakgebied tijdens het jaarlijks event ‘De Zaak op Orde’. Korte power talks van uiteenlopende sprekers en ervaringsdeskundigen, break out sessies en prikkelende discussies over alle aspecten van de hedendaagse advocatuur en het juridische ondernemerschap komen aan de…

 

Familie,

6 juni

Versterking in specialistenteam Familie & Vermogen

Met de komst van kandidaat-notaris Eri Saito investeert VBC in een verdere uitbouw van de private cliënt praktijk, waarin familiebedrijven, ondernemers en vermogende particulieren centraal staan. Eri is waarnemingsbevoegd en gespecialiseerd in familierecht en estate planning. “De vraag naar adviezen op de gebieden waarop het specialistenteam zich richt, neemt steeds verder toe. Het leveren van…

 

Corporate,

3 juni

Tweede Kamer in actie na notariële hulpkreet

De inspanningen van Laurens Kelterman en andere notarissen om aandacht te vragen voor betere fraudebestrijding rond vennootschappen krijgt een vervolg. Na een interview in het FD met de voorzitter van de KNB, Nick van Buitenen, zijn schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer waarop de minister moet antwoorden. De aandacht die de notarissen vestigden op…

 

Familie,

3 juni

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de uitsluitingsclausule

Recht op vergoeding als erfenissen of schenkingen onder uitsluitingsclausule worden besteed aan vakanties en kosten van de huishouding. In de betreffende zaak waren de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw heeft tijdens het huwelijk drie keer een schenking van € 10.000 ontvangen onder een uitsluitingsclausule. Met een uitsluitingsclausule wordt bepaald dat een erfenis…

 

Corporate,

26 mei

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan. VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese…

 

Vastgoed,

20 mei

De 5% regeling op de schop

Onlangs is de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Deze wet beoogt een versterking van de positie van de bouwconsument waardoor een evenwichtiger relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. In verband met de toenemende complexiteit in de bouw achtte de wetgever een verandering van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Huidige regeling…

 

Corporate, Ondernemen,

10 mei

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een…

 

Corporate,

29 april

UBO register vanaf 20 januari 2020 in werking

Op 4 april 2010 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO register dient uiterlijk 10 januari 2020 in werking te zijn getreden. De invoering van een UBO register geeft uitvoering aan de vierde (gewijzigde) Europese anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn).  Doel van de Richtlijn is het voorkomen van…

 

Over VBC,

26 april

Casper Jones in zijn meest recente column: Hoe authentiek durf je te zijn?

In OnderNamen schrijft Casper Jones over ondernemerschap en talentontwikkeling. “Mensen met daadwerkelijke passie voor hun vak hebben de natuurlijke behoefte hun kennis over te dragen. Deze intrinsieke motivatie is ook binnen mijn bedrijf de belangrijkste bron. We ontginnen deze door passende structuren te hanteren: kennisteams waarbij het gaat om kennis te delen met de buitenwereld. In…