Menu
 

Corporate,

3 juni

Tweede Kamer in actie na notariële hulpkreet

De inspanningen van Laurens Kelterman en andere notarissen om aandacht te vragen voor betere fraudebestrijding rond vennootschappen krijgt een vervolg. Na een interview in het FD met de voorzitter van de KNB, Nick van Buitenen, zijn schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer waarop de minister moet antwoorden. De aandacht die de notarissen vestigden op…

 

Corporate,

26 mei

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan. VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese…

 

Corporate, Ondernemen,

10 mei

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een…

 

Corporate,

29 april

UBO register vanaf 20 januari 2020 in werking

Op 4 april 2010 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO register dient uiterlijk 10 januari 2020 in werking te zijn getreden. De invoering van een UBO register geeft uitvoering aan de vierde (gewijzigde) Europese anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn).  Doel van de Richtlijn is het voorkomen van…

 

Corporate,

11 februari

Het nieuwe gezicht van de business angel

Investeerders in start ups hebben een veelzijdig profiel blijkt uit recent onderzoek. Nederlandse starters kunnen hun voordeel doen door naar Amerika te kijken. Amerikaans onderzoek waar het FD laatst over publiceerde, toont aan dat business angels minder oud, mannelijk en scheutig met geld zijn dan vaak gedacht. Eén vierde van hen is vrouw en het…

 

Corporate, Ondernemen,

17 december

Column Casper Jones: ‘Help, ik ben verslaafd’

Casper Jones bepleit in zijn meest recente column in het regionale Businessmagazin Ondernamen het inperken van onze digitale consumptie. Een opmerkelijke oproep voor gedragsverandering binnen de (financiële) dienstverlening. (Lees verder).

 

Corporate,

6 december

Toonderaandelen: na ruim 400 jaar is het einde in zicht

Het op 9 april jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel genaamd ‘Wet omzetting aandelen aan toonder’ zal naar verwachting per 1 januari 2019 in werking treden Door middel van de wet komt definitief een einde aan de fysieke aandelen aan toonder en daarmee aan een tijdperk van ruim 400 jaar na de uitgifte van…

 

Corporate,

29 november

Ontwikkelingen Centraal Aandeelhoudersregister

Nadat op 19 januari 2017 een initiatiefvoorstel inzake de instelling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is ingediend, heeft het wetgevingstraject enige tijd stil gelegen. Hier is onlangs verandering ingekomen door het gewijzigd initiatiefvoorstel dat in september 2018 door de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) is ingediend. Advies Raad van State Het eerder ingediende…

 

Corporate,

26 oktober

Omvorming Prorail naar publiekrechtelijk orgaan werpt governance-vragen op

Laurens Kelterman heeft de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel om railbeheerder Prorail b.v. om te vormen naar een ZBO. Het wetsvoorstel betreft het “omvormen” van de huidige b.v. naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid, inclusief het bestuur en toezicht en de verhouding tot de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De omvorming werpt…