Menu
 

Familie, Ondernemen,

16 april

Complex huwelijksvermogensrecht voor ondernemers vraagt heldere uitleg

De nieuwe regels rond het huwelijksvermogensrecht hebben voor ondernemers en hun partners een bijzondere dimensie, met kansen en risico’s. Deze complexe materie, die van grote invloed kan zijn op stellen en gezinnen, verdient een heldere en volledige uitleg. Demis van Lierop en Carianne Tazelaar schreven er een artikel voor vakgenoten over in het Tijdschrift voor…

 

Familie,

19 maart

Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht 2018

Per 1 januari 2018 zijn de regels van de huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De algehele gemeenschap van goederen is omgezet in een beperkte gemeenschap van goederen. Schenkingen en/of erfenissen die een echtgenoot tijdens huwelijk ontvangt, blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt als de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden maken. Minister Dekker wil nu dat echtgenoten…

 

Familie, Ondernemen,

9 februari

Teksten kernbepalingen over UBO register uit Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn op een rijtje

In de strijd tegen witwassen en terrorisme is het UBO-register van uiteindelijk belanghebbenden van bedrijven en andere entiteiten een veelbesproken maatregel, geïnitieerd vanuit de EU. In een aantal bijdragen heeft Demis van Lierop de ontwikkelingen rond het UBO-register de afgelopen tijd voor u gevolgd, op Europees en nationaal niveau. Op Europees niveau heeft de Europese…

 

Familie,

22 januari

Tarieven en vrijstellingen 2018 voor Schenk- en Erfbelasting

Hieronder zijn de (gewijzigde) tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) opgenomen per 1 januari 2018. Tarieven 2018 Belaste erfenis Tariefgroep 1: Partner/kinderen Tariefgroep 1a: Kleinkinderen en verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen €0 – €123.248 10% 18% 30% €123.248 en meer 20% 36% 40%   Vrijstellingen voor de erfbelasting…

 

Familie, Ondernemen,

8 januari

Ontwikkelingen UBO-Register: Overeenstemming EU over vijfde antiwitwasrichtlijn

Eerder informeerden wij u voor het laatst over de stand van zaken rond de (in de nasleep van de Panama Papers voorgenomen) wijziging van de 4e Antiwitwasrichtlijn, de Europese richtlijn die elke EU lidstaat verplicht tot invoering van een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden van alle in die lidstaat opgerichte vennootschappen moeten worden opgenomen (UBO-Register)….

 

Familie,

21 december

Trouwen of partnerschapsregistratie na 1 januari 2018: Twee privévermogens en een beperkte gemeenschap van goederen

De dagen van de algehele gemeenschap van goederen zijn geteld. Daar waar in het buitenland veelal vreemd werd gekeken naar dat vreemde stelsel in Nederland, was menig Nederlander getuige het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen dat werd gesloten in algehele gemeenschap van goederen best tevreden met dat stelsel. Omwille van de leesbaarheid wordt er hierna…

 

Familie,

28 november

Toch geen regels over schenkbelasting voor partners

De Tweede Kamer steekt een stokje voor het kabinetsplan om nieuwe regels in te voeren voor schenkbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. In het kader van het (wel door de Kamer aangenomen) Belastingplan 2018 hebben de Kamerleden ook het voorstel besproken om regels in te voeren die het mogelijk…

 

Familie, Ondernemen,

27 november

Aan wie laat u uw oudedagsverplichting na?

Op 1 april jl. is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, had vanaf dat moment drie mogelijkheden: de opgebouwde pensioenrechten afkopen, omzetten in een zogenoemde ‘oudedagsverplichting’ of bevriezen. Als er gekozen is voor omzetting in een oudedagsverplichting…

 

Familie,

6 november

23 november: Mr. Aart Veldhuizen en palliatieve arts Gea Antonides over medische en juridische zorg rond het levenseinde

Op donderdagmiddag 23 november vindt een dialoog plaats die al bij voorbaat interessant genoemd kan worden. Gea Antonides, als arts palliatieve zorg verbonden aan hospice Dôme in Amersfoort, gaat in gesprek met notaris Aart Veldhuizen over raakvlakken en tegenstellingen tussen de juridische praktijk en de medische zorg aan het einde van het leven. Hospice Dôme biedt ongeneeslijk zieke mensen in…