Menu
 

Corporate, Ondernemen,

10 mei

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een…

 

Ondernemen,

28 januari

Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Op 6 maart 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (“Wetsvoorstel”) ingediend. Sindsdien is het Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wetsvoorstel beoogt rechtszekerheid versterken Het Wetsvoorstel beoogt de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken door de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van…

 

Corporate, Ondernemen,

17 december

Column Casper Jones: ‘Help, ik ben verslaafd’

Casper Jones bepleit in zijn meest recente column in het regionale Businessmagazin Ondernamen het inperken van onze digitale consumptie. Een opmerkelijke oproep voor gedragsverandering binnen de (financiële) dienstverlening. (Lees verder).

 

Ondernemen,

24 oktober

Levenstestament voor ondernemers verdient – meer- discussie

Voor ondernemers en ondernemende families heeft het populaire Levenstestament een extra dimensie. Laurens Kelterman wijst op enkele bijzondere punten naar aanleiding van een vakinhoudelijke discussie. Het levenstestament is volop in ontwikkeling als document voor ondernemers die hun zaak letterlijk goed willen achterlaten als zij zelf niet meer in staat zijn om het bedrijf te besturen….

 

Ondernemen,

21 augustus

Het stelsel van fosfaatrechten, nog veel onzekerheid.

Op 1 januari 2018 is de Meststoffenwet gewijzigd en is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Fosfaatrechten zijn productierechten voor melkveehouders. Het aantal fosfaatrechten geeft aan hoeveel dierlijke meststoffen in een kalenderjaar ten hoogste met melkvee mag worden geproduceerd. Het stelsel van fosfaatrechten vervangt het stelsel van melkquotum dat gold tot 1 april 2015….

 

Ondernemen,

26 mei

VBC legal mentor tien nieuwe ‘Rockstart startups’

De succesvolle accelerator Rockstart heeft tien nieuwe beginnende bedrijven onder de arm genomen in haar ‘Web & Mobile 2018 Program’. Mireille Hesselmans is opnieuw één van de mentoren. VBC is al langere tijd een van de organisaties die starters in het kader van dit programma ondersteunt met raad en daad. De zorgvuldig geselecteerde startups ontvangen van Rockstart een…

 

Ondernemen,

23 april

Column Casper Jones in Ondernamen: overnemen kun je leren

In zijn jongste column voor het ondernemersmagazine Ondernamen blikt Casper Jones terug op de Amersfoortse Overnamedag. Hij heeft niet alleen op het podium, maar ook op papier zinvolle tips voor ondernemers die willen (laten) overnemen. Klik hier voor het artikel.

 

Corporate, Ondernemen,

19 april

Bestuur straks verplicht in gesprek met de Ondernemingsraad over zijn beloning

Op 23 januari jl. is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders. Aangezien we verwachten dat deze wetswijziging een impact zal hebben op grotere (m.n. familie)bedrijven, hierbij een kort overzicht…

 

Familie, Ondernemen,

16 april

Complex huwelijksvermogensrecht voor ondernemers vraagt heldere uitleg

De nieuwe regels rond het huwelijksvermogensrecht hebben voor ondernemers en hun partners een bijzondere dimensie, met kansen en risico’s. Deze complexe materie, die van grote invloed kan zijn op stellen en gezinnen, verdient een heldere en volledige uitleg. Demis van Lierop en Carianne Tazelaar schreven er een artikel voor vakgenoten over in het Tijdschrift voor…