Menu
 

Publiek,

11 april

Protocollen overboord óf als leidraad inzetten?

In het FD las ik een artikel met als kop: ‘protocollen overboord, zorgpersoneel blij’ (wat zal leiden tot blije zorgontvangers). En verderop: ‘maatwerk is het codewoord voor de gang van zaken’. Maatwerk als codewoord. Maatwerk betekent volgens Van Dale ‘werk dat precisie en flexibiliteit vereist’ en vrij vertaald: ‘met passende aandacht voor ieder specifiek geval’….

 

Publiek,

11 februari

Conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties: Openbaar maken donaties en cijfers

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in december het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties ter consultatie aangeboden. Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat: maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar moeten maken. stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Openbaar maken donaties Achtergrond…

 

Publiek,

22 januari

2018: Vastlegging Governancecode Zorg in statuten

2018 is het jaar om uw zorgorganisatie verder te professionaliseren. Ga goed van start en begin met het up to date maken van uw ‘zorgstatuten’.  Voor 1 januari 2019 dienen de leden van Actiz, GzC Nederland, NFU, NVZ en VGN te voldoen aan de Governancecode zorg 2017 (Code). Veelal betekent dit ook een wijziging van…

 

Publiek,

24 mei

ANBI? Denk aan het tijdig publiceren financiële verantwoording!

Om door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te kunnen (en blijven) worden aangemerkt moet een instelling aan de nodige voorwaarden voldoen. Zie ook het eerder op deze website verschenen artikel. Publiceren financiële verantwoording Een van de fiscale vereisten is het tijdig online publiceren van een financiële verantwoording. Deze financiële verantwoording moet binnen…

 

Publiek,

1 mei

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

De Belastingdienst kan een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mits deze instelling ook aan de overige fiscale vereisten voldoet. In dit artikel volgt op hoofdlijnen een overzicht van de vereisten waaraan een ANBI moet voldoen, wat de voordelen zijn van deze…

 

Publiek,

10 april

Governancecode Zorg 2017

Al eerder schreven wij over de aanpassing van de Zorgbrede Governancecode en de mogelijke gevolgen daarvan voor statuten van zorginstellingen. De herziene code (governancecode Zorg) is sinds 1 januari 2017 van kracht. Wat betekent de herziene code nu concreet voor statuten van zorginstellingen? Hoofdregel is dat statuten van zorginstellingen binnen 2 jaren na 1 januari…

 

Publiek,

21 november

Nieuwe Governancecode Zorg 2017

Naar alle waarschijnlijkheid geldt per 1 januari 2017 een nieuwe Governancecode Zorg. De voorzitters van de brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben de nieuwe code met een positief advies voorgelegd aan de besturen van deze brancheorganisaties. De code wordt vervolgens in het najaar van dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene…

 

Publiek,

7 maart

Zorg voor de mens vs zorg voor de zorg

Het klinkt in ieder geval hoe het zou moeten zijn. Zorg leveren afhankelijk van de zorgbehoefte die een persoon heeft. Desondanks is het vernieuwend. De langdurige zorg in Nederlandse is meer en meer gaan zorgen voor de zorg zelf, in plaats van voor de zorgbehoeftigen…

 

Publiek,

20 januari

Wetsvoorstel vergemakkelijkt oprichten nieuwe school. Of niet?

Donderdag 14 januari 2015 is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ gestart. Doel van dit wetsvoorstel is het creëren van meer onderwijs dat aansluit bij wensen van ouders en kinderen. Dit  moet worden bewerkstelligd door de kaders te verbreden waarbinnen een nieuw schoolconcept kan worden gestart. Uitgangspunten Meer ruimte voor nieuwe…