Menu
 

Vastgoed,

20 mei

De 5% regeling op de schop

Onlangs is de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Deze wet beoogt een versterking van de positie van de bouwconsument waardoor een evenwichtiger relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. In verband met de toenemende complexiteit in de bouw achtte de wetgever een verandering van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Huidige regeling…

 

Vastgoed,

1 april

Voorbehouden bij woningaankopen onder druk

Voor het kopen van een woning zijn vanuit het notariaat en de makelaardij modelkoopovereenkomsten ontwikkeld om alle relevante onderwerpen tussen partijen te regelen. Voorbehouden zijn een essentieel onderdeel van deze koopovereenkomsten. De ambtsvoorganger van minister Ollongren uitte zijn zorgen in zijn kamerbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de signalering…

 

Vastgoed,

29 maart

Politieke verkenning naar gedifferentieerd tarief overdrachtsbelasting woningen

Als onderdeel van de integrale visie op de woningmarkt is via een genomen motie in de Tweede Kamer  besloten tot het verkennen van een gedifferentieerd tarief voor de overdrachtsbelasting. Vooruitlopend op het Belastingplan 2019 ziet de verkenning op een situatie waarin starters op de woningmarkt vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning…

 

Vastgoed,

28 januari

Meer energie in de vereniging van eigenaars

BW, Wet verbetering vereniging van eigenaars Inmiddels heeft de praktijk kunnen wennen aan de gevolgen van de Wet verbetering vereniging van eigenaars en het Modelreglement splitsing 2017. Erwin van Elst schreef een uitgebreid artikel met een overzicht van de onverwachte keuzes en knelpunten waar het bestuur en de eigenaren van de vereniging van eigenaars voor komen te staan….

 

Vastgoed,

9 november

Belangrijke stap voor de nieuwe Omgevingswet en de stedelijke kavelruil

Er is een nieuwe fase aangebroken voor de Omgevingswet die aanvangt met een internetconsultatie over het Invoeringsbesluit. Interessant is de introductie van de rechtsfiguur van stedelijke herverkaveling.

 

Vastgoed,

26 september

NVB komt met modelakte opstalrecht voor zonnepalen op bedrijfsgebouwen

De laatste jaren is vraag en aanbod van zonnestroominstallaties enorm gestegen. Zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen blijken daarbij vanwege de schaalgrootte een interessante maar omvangrijke investering. Daarbij is mogelijk(!) de vestiging van het recht van opstal noodzakelijk zodat de eigendom van de zonnepanelen aan de juiste partij verblijft. Verschillende banken en overheidsinstanties hebben in…

 

Vastgoed,

4 juni

Voorkom bonje met de buren

Bij projectontwikkeling kun je te maken krijgen met gemeenschappelijke zaken, zoals gemeenschappelijke funderingen of muren.  Door deze gemeenschappelijke eigendom ontstaat mandeligheid. Voor de voortgang van een bouwproject blijkt dat bij een mandelige zaak goede communicatie met de mede-eigenaar essentieel is. Onlangs speelde de volgende zaak: Een projectontwikkelaar wilde zijn pand verbouwen, en hiervoor was volgens…

 

Vastgoed,

22 mei

De schuine blik, het is zien en gezien worden

Nu de zomer in aantocht is en menigeen zich weer in de tuin en op het (dak)terras begeeft, is het goed om na te gaan hoe het recht op privacy zich verhoudt tot het burenrecht. Temeer omdat dit relevant kan zijn voor de realisatie van woningen of de verbouw daarvan. De voorzieningenrechter van de rechtbank…

 

Vastgoed,

7 mei

Het geheim van de koopprijs voor registergoederen

De hoogte van de koopprijs is voor een koper en verkoper vaak de meest gevoelige, commerciële informatie in de voorgenomen transactie. Toch is bij wet verplicht om de koopprijs te vermelden in de stukken die in de openbare registers worden geregistreerd. Steeds vaker komen partijen echter expliciet overeen om – zeker tijdens de onderhandelingen –…