Menu
 

11 mei

Corona-beleid

VBC Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. Afspraken, bezoekers aan onze kantoren We verlenen uitsluitend toegang tot ons kantoor aan mensen die een afspraak hebben. Vooraf wordt contact met u opgenomen om in te schatten of er risico’s zijn. Onder risico’s wordt verstaan: u heeft verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,…

 

Familie,

7 mei

Passeren op afstand tijdens de corona-crisis (de noodwet)

Ook in deze tijd kan ons kantoor u op alle rechtsgebieden van dienst zijn.  De besprekingen doen we zoveel mogelijk telefonisch of via een videobelverbinding. Een groot aantal notariële akten kan bij volmacht getekend worden; u hoeft hiervoor niet naar ons kantoor toe te komen. Meer informatie hierover kunt u vinden in het artikel over…

 

Corporate, Ondernemen,

1 mei

“Als notaris zit ik nu wel wat meer in de spotlights”

rol notaris aandeelhoudersvergaderingen

 

Publiek,

21 april

BESLUITVORMING VERENIGINGEN EN STICHTINGEN IN TIJDEN VAN CORONA

In verband met de uitbraak van COVID-19 is het fysiek bij elkaar komen van ledenvergaderingen (vereniging) en besturen en raden van toezicht (vereniging en stichting) niet gewenst, maar op grond van bijvoorbeeld statuten (soms) wel vereist. Vandaag is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: Spoedwetgeving) aangenomen door de Eerste Kamer. In navolging op…

 

Ondernemen,

17 april

Overbruggingsfinanciering van €100 miljoen voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven!!

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in…

 

Vastgoed,

16 april

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten; wel verlenging, geen bevriezing

Het #coronavirus verspreidt zich op een snel tempo over de wereld. Landen zijn genoodzaakt maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan. De maatregelen die verspreiding tegen moeten gaan, hebben enorme gevolgen op de maatschappij. Eén van deze gevolgen is dat een huurder van een woonruimte met een…

 

Corporate, Ondernemen,

16 april

Spoedwetgeving: mogelijkheden digitale AvA’s worden fors verruimd en bestuur kan besluiten jaarrekening uit te stellen (vervolg)

Spoedwetgeving: mogelijkheden digitale AvA’s worden fors verruimd en bestuur kan besluiten jaarrekening uit te stellen

 

Ondernemen,

9 april

Het UBO-register: de achtbaan dendert door

De wetgeving rond het UBO register ligt thans bij de Eerste Kamer. In een artikel voor Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) bespreekt Demis van Lierop de stand van zaken rond de wetgeving en analyseert hij de toepassing van de regels voor onder meer vennootschappen en stichtingen in de praktijk.

 

Corporate, Ondernemen,

6 april

Spoedwetgeving: mogelijkheden digitale AvA’s worden fors verruimd en bestuur kan besluiten jaarrekening uit te stellen

De ministerraad heeft op 3 april jl. een wetsvoorstel ter advies aan de Raad van State voorgelegd, waarbij – onder meer – de mogelijkheden voor digitaal vergaderen en het houden van AvA’s en algemene ledenvergaderingen (‘Algemene Vergadering(en)’) fors worden verruimd. Een welkome en passende oplossing zo in het jaarrekeningenseizoen! In het kort gaat het om…