Menu
 

Publiek,

11 april

Protocollen overboord óf als leidraad inzetten?

In het FD las ik een artikel met als kop: ‘protocollen overboord, zorgpersoneel blij’ (wat zal leiden tot blije zorgontvangers). En verderop: ‘maatwerk is het codewoord voor de gang van zaken’. Maatwerk als codewoord. Maatwerk betekent volgens Van Dale ‘werk dat precisie en flexibiliteit vereist’ en vrij vertaald: ‘met passende aandacht voor ieder specifiek geval’….

 

Over VBC,

5 april

LegalBusinessWorld interviewt Casper Jones over het motiveren van mensen en bedrijven

De zoektocht naar vooruitstrevende managementfilosofie binnen de juridische wereld was reden voor vakmedium LegalBusinessWorld om Chief Energie & Ontwikkeling (CEO) Casper Jones te interviewen. Casper: “Om het beste te halen uit onze mensen en onze organisatie moeten we op alle terreinen onszelf uitdagen.” Authenticiteit en het werken vanuit intrinsieke motivatie zijn kernbegrippen binnen de organisatiestructuur, bedrijfscultuur en werkwijze van…

 

Over VBC,

3 april

Nr.1 positie VBC bevestigt focus op kennis en specialisatie

Voor het zevende opeenvolgende jaar is VBC de grootste zelfstandige notariële dienstverlener van Nederland. Deze positie bevestigt de keuze van het kantoor om zich te richten op kennis en specialisatie in combinatie met een mensgerichte aanpak waarbij het ontwikkelen van de talenten van medewerkers en het ontsluiten van de collectieve intelligentie van de gehele organisatie…

 

Vastgoed,

1 april

Voorbehouden bij woningaankopen onder druk

Voor het kopen van een woning zijn vanuit het notariaat en de makelaardij modelkoopovereenkomsten ontwikkeld om alle relevante onderwerpen tussen partijen te regelen. Voorbehouden zijn een essentieel onderdeel van deze koopovereenkomsten. De ambtsvoorganger van minister Ollongren uitte zijn zorgen in zijn kamerbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de signalering…

 

Vastgoed,

29 maart

Politieke verkenning naar gedifferentieerd tarief overdrachtsbelasting woningen

Als onderdeel van de integrale visie op de woningmarkt is via een genomen motie in de Tweede Kamer  besloten tot het verkennen van een gedifferentieerd tarief voor de overdrachtsbelasting. Vooruitlopend op het Belastingplan 2019 ziet de verkenning op een situatie waarin starters op de woningmarkt vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning…

 

Over VBC,

18 maart

VBC trotse sponsor koningsdag 2019

Bij koninklijk besluit wordt een notaris benoemd. Logisch dat we wat voor deze eer terugdoen als onze koning dit jaar Amersfoort bezoekt op koningsdag. VBC is een van de sponsoren die zich inzetten voor de feestelijke dag waarvan het programma inmiddels in grote lijnen bekend is. Gemeente, inwoners en ondernemers slaan de handen ineen voor een…

 

Corporate,

11 februari

Het nieuwe gezicht van de business angel

Investeerders in start ups hebben een veelzijdig profiel blijkt uit recent onderzoek. Nederlandse starters kunnen hun voordeel doen door naar Amerika te kijken. Amerikaans onderzoek waar het FD laatst over publiceerde, toont aan dat business angels minder oud, mannelijk en scheutig met geld zijn dan vaak gedacht. Eén vierde van hen is vrouw en het…

 

Publiek,

11 februari

Conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties: Openbaar maken donaties en cijfers

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in december het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties ter consultatie aangeboden. Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat: maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar moeten maken. stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Openbaar maken donaties Achtergrond…

 

Ondernemen,

28 januari

Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Op 6 maart 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (“Wetsvoorstel”) ingediend. Sindsdien is het Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wetsvoorstel beoogt rechtszekerheid versterken Het Wetsvoorstel beoogt de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken door de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van…