Menu
 

Over VBC,

29 november

VBC-relaties doneren voor Burgerweeshuis

Ruim vijfduizend euro mocht het Burgerweeshuis Amersfoort afgelopen week in ontvangst nemen uit handen van Demis van Lierop en Aart Veldhuizen. De komende en gaande VBC-notarissen hadden dit bedrag op hun beurt gekregen van de vele VBC-relaties tijdens hun afscheids & kennismakingsreceptie in oktober. Het Burgerweeshuis Amersfoort zet zich al vijfhonderd jaar in voor kinderen in…

 

Vastgoed,

9 november

Belangrijke stap voor de nieuwe Omgevingswet en de stedelijke kavelruil

Er is een nieuwe fase aangebroken voor de Omgevingswet die aanvangt met een internetconsultatie over het Invoeringsbesluit. Interessant is de introductie van de rechtsfiguur van stedelijke herverkaveling.

 

Corporate,

26 oktober

Omvorming Prorail naar publiekrechtelijk orgaan werpt governance-vragen op

Laurens Kelterman heeft de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel om railbeheerder Prorail b.v. om te vormen naar een ZBO. Het wetsvoorstel betreft het “omvormen” van de huidige b.v. naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid, inclusief het bestuur en toezicht en de verhouding tot de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De omvorming werpt…

 

Ondernemen,

24 oktober

Levenstestament voor ondernemers verdient – meer- discussie

Voor ondernemers en ondernemende families heeft het populaire Levenstestament een extra dimensie. Laurens Kelterman wijst op enkele bijzondere punten naar aanleiding van een vakinhoudelijke discussie. Het levenstestament is volop in ontwikkeling als document voor ondernemers die hun zaak letterlijk goed willen achterlaten als zij zelf niet meer in staat zijn om het bedrijf te besturen….

 

Over VBC,

15 oktober

Succesvolle kennismaking- & afscheidsbijeenkomst

Enkele honderden relaties waren 11 oktober aanwezig bij de receptie waar Aart Veldhuizen afscheid nam als notaris en Demis van Lierop werd voorgesteld als zijn opvolger. Het Leerhotel in Amersfoort was om meerdere redenen een passende locatie voor de bijzondere receptie. Het voormalige klooster is niet alleen historisch markant, maar als opleidingsplek voor beroepsonderwijs ook…

 

Vastgoed,

26 september

NVB komt met modelakte opstalrecht voor zonnepalen op bedrijfsgebouwen

De laatste jaren is vraag en aanbod van zonnestroominstallaties enorm gestegen. Zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen blijken daarbij vanwege de schaalgrootte een interessante maar omvangrijke investering. Daarbij is mogelijk(!) de vestiging van het recht van opstal noodzakelijk zodat de eigendom van de zonnepanelen aan de juiste partij verblijft. Verschillende banken en overheidsinstanties hebben in…

 

Over VBC,

3 september

Aart Veldhuizen draagt protocol over aan Demis van Lierop

Met de pensionering van Aart Veldhuizen is de wisseling van generaties bij VBC een feit. Op 3 september vond de overdracht plaats van het protocol aan zijn opvolger als notaris, Demis van Lierop. Na ruim veertig jaar notariaat is mr. Aart Veldhuizen (65) met pensioen. Bij Koninklijk Besluit is hem per 1 september eervol ontslag verleend. Op maandag 3…

 

Over VBC,

23 augustus

Nieuwe locatie voor snelgroeiend VBC Amsterdam

Vier jaar na de opening van VBC Amsterdam verhuist deze vestiging naar de Apollolaan 153. Hiermee ontstaat ruimte voor verdere groei van de gespecialiseerde dienstverlening van VBC. Het pand aan De Lairessestraat bood onvoldoende ruimte en groeipotentie voor de diverse client teams die zowel lokale als landelijke en internationale opdrachtgevers bedienen. Laurens Kelterman, partner en notaris te Amsterdam: “In…

 

Corporate,

21 augustus

Winstbewijs: nieuw leven voor een oud gereedschap

Aandeel, bewijs van geldlening of iets heel anders? Winstbewijzen worden weinig gebruikt én begrepen. Laurens Kelterman schreef een toegankelijk artikel over de status en gebruiksmogelijkheden van het winstbewijs voor het wetenschappelijke notarissenvakblad WPNR. Hoewel de wet wel  term ‘winstbewijzen’ gebruikt, bestaat er geen duidelijke wettelijke definitie van. In de literatuur wordt gesproken van een ‘schuldvorderingspapier’…