Menu
 

Publiek,

28 oktober

Integratie opvang en primair onderwijs

De PvdA komt met een voorstel voor het flexibiliseren van de regels voor onderwijs en kinderopvang. Daarmee moeten integrale kindcentra, waar primair onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang samenkomen, worden gerealiseerd.  Deze week zal het kabinet worden gevraagd om de eerste helft van volgend jaar met wetsvoorstellen te komen om belemmeringen in sectorspecifieke wet- en regelgeving…

 

Familie,

27 oktober

Regering verduidelijkt nieuwe schenkingsvrijstelling eigen woning

Naar aanleiding van de plannen voor een nieuwe schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning die door het kabinet op Prinsjesdag werden gepresenteerd, zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld en is er een amendement ingediend om deze nieuwe schenkvrijstelling per 1 januari 2016 in te voeren. De regering heeft de gestelde vragen thans…

 

Corporate,

27 oktober

De personenvennootschap en aansprakelijkheid; Hoge Raad kleurt steeds verder in!

In 2011 werd het al uit 2002 daterende wetsvoorstel voor een nieuwe ‘Wet Personenvennootschappen’ (WPV; titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) ingetrokken. De nieuwe wet moest de personenvennootschappen flexibeler, duidelijker en praktischer maken…

 

Vastgoed,

26 oktober

VBC participeert in consultatie Wet verbetering vereniging van eigenaars

Via internetconsultatie vraagt de staatssecretaris om commentaar op het wetsvoorstel om verenigingen van eigenaren meer slagkracht is geven. Jeroen Veenhof van VBC pakte de handschoen op en doet aanbevelingen.

 

Familie,

26 oktober

Europese erfrechtverordening in werking getreden

De afwikkeling van de nalatenschap is voor de meeste EU-burgers een stuk eenvoudiger geworden. Voor vererving van bezit binnen de lidstaten met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, geldt nu één regeling. Emmy Greeve licht de regeling toe en legt uit wat u hiermee kunt –en niet. Achtergronden van de nieuwe regeling Bij…

 

Familie,

26 oktober

Familie steeds populairder als bankier, maar let op de valkuilen

Geld uitlenen aan een familielid komst steeds vaker voor, blijkt uit onderzoek. Het is een welkom alternatief voor ‘lastige’ banken, maar heeft ook valkuilen. De beste familiebankier is een zakelijke bankier…

 

Familie,

26 oktober

Succesvolle workshops ‘Voorkom Financieel Misbruik’ tijdens evenement Leef 3.nu

Samen met Veilig Thuis Nederland en de Rabobank Amersfoort heeft VBC tijdens het Evenement van Leef 3.nu  twee workshops “Voorkom Financieel Misbruik” verzorgd. Theatergroep Express bracht dit beladen onderwerp op een luchtige wijze onder de aandacht. In twee gespeelde situaties werd duidelijk dat financieel misbruik vaak subtiel en tamelijk onschuldig begint, maar eindigt in een verlies…

 

Over VBC,

12 oktober

VBC wint Energiewedstrijd 2015

Op de Dag van de Duurzaamheid, 9 oktober, heeft het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen de eerste prijs van de Energiewedstrijd 2015 toegekend aan het VBC kantoor Amersfoort…

 

Publiek,

7 oktober

Wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen

Op dinsdag 6 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en…