Menu
 

Ondernemen,

14 september

VBC ontwikkelt nieuwe Leergang:  “Basis Ondernemingsrecht”

De VBC Leergang ‘Basis Ondernemingsrecht’ is specifiek gericht op de structuur van ondernemingen en de interactie tussen de verschillende onderdelen ervan. ONDERWERP: Structurering en governance. Aan de orde komen de personenvennootschappen, de algemene bepalingen van Boek 2, de verschillende (private) rechtspersonen en figuren als fusie en splitsing. VOOR WIE: De VBC Leergang is bedoeld voor…

 

Publiek,

31 augustus

Governance in de zorg is er niet alleen voor olifanten

Ook kleinere zorginstellingen en samenwerkingsverbanden moeten en kunnen hun governance op orde hebben. Best practices wijzen de weg. Toen in 2005 de Zorgbrede Governancecode voor de zorg werd gelanceerd, leek dat vooral een zaak voor ziekenhuizen en grote zorginstellingen. Een decennium en vele governance schandalen binnen en buiten de zorg later is dat heel anders….

 

Vastgoed,

25 augustus

Nieuwe woningmarkt stelt nieuwe eisen aan personal finance

Hoera, de woningmarkt trekt aan. Maar hoe financieren we onze wooncarrière in het veranderde financiële klimaat? Mr. Herman Beens gaat in op nieuwe eisen voor de nieuwe tijd. Het tomeloze enthousiasme van de woningkoper is terug op het niveau van vóór de recessie http://www.telegraaf.nl/../Woningmarkt_blijft_groeien , melden onderzoeksbureaus en media. Dat is goed nieuws voor verkopers,…

 

Corporate,

24 augustus

Vakdiscussie over BV-recht is relevant voor alle ondernemers

Met zijn publicatie in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat, en Registratie heeft Laurens Kelterman een vakdiscussie ontketend over de (on)mogelijkheden om in het nieuwe BV-recht bij het doen van (winst)uitkeringen te kunnen afwijken van de statuten. Een recente publicatie van prof. mr. Barbara Bier, Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit is inmiddels beantwoord door Laurens: “Het is…

 

Familie,

17 augustus

Europese Erfrechtverordening in werking, afwikkeling nalatenschap in Europa eenvoudiger

Vandaag treedt de Europese Erfrechtverordening (EEV) in werking. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger…

 

Ondernemen,

6 augustus

De BV in geval van overlijden: durft u erover na te denken?

Bent u bestuurder en/of aandeelhouder van een BV? Het is natuurlijk geen fijne gedachte, maar weet u wat er gebeurt als u er niet meer bent? Durft u erover na te denken wie dan uw functie vervult?
Hoe snel kan worden voorzien in een nieuw bestuur, hangt ervan af wat er door u is vastgelegd. In dit artikel besteed ik aandacht aan de mogelijkheden voor het vastleggen van de opvolging bij overlijden van de bestuurder van een onderneming. In de praktijk blijkt dit namelijk vaak niet – of niet zoals men voor ogen heeft – te zijn geregeld. En dat is eenvoudiger dan men vaak denkt…

 

Publiek,

14 juli

Nienke Bijlholt geïnterviewd voor het Notariaat Magazine over nieuwe woningwet

“Corporaties zijn de laatste jaren overladen met regels. Daardoor wordt hun speelveld complexer.” zegt Nienke Bijlholt in de nieuwste editie van het Notariaat Magazine van juli 2015. De problematiek vergt van alle spelers in het veld een toenemende aandacht en inspanning. In het artikel worden de gevolgen van de nieuwe woningwet voor onder meer de…

 

Corporate,

6 juli

Civielrechtelijk bestuursverbod nieuw wapen tegen faillissementsfraude

Eind juni heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee het mogelijk wordt om personen die zich schuldig maken aan faillissementsfraude een bestuursverbod op te leggen. Het civielrechtelijke bestuursverbod is een aanvulling op het al bestaande strafrechtelijke bestuursverbod…

 

Ondernemen,

3 juli

UtrechtInc mede-ontwikkelaar EZ-initiatief: Nederland op weg naar top 3 startuplocaties in Europa!

Eind juni lanceerde het ministerie van Economische Zaken de nieuwe website StartupDelta.org waarmee startups uit binnen- en buitenland direct en eenvoudig toegang hebben tot ondersteuning, technologie, fiscale informatie en financiële regelingen op maat…