Menu
 

Vastgoed,

28 januari

Meer energie in de vereniging van eigenaars

BW, Wet verbetering vereniging van eigenaars Inmiddels heeft de praktijk kunnen wennen aan de gevolgen van de Wet verbetering vereniging van eigenaars en het Modelreglement splitsing 2017. Erwin van Elst schreef een uitgebreid artikel met een overzicht van de onverwachte keuzes en knelpunten waar het bestuur en de eigenaren van de vereniging van eigenaars voor komen te staan….

 

Over VBC,

7 januari

Interview Aart Veldhuizen in AD: “Een mens moet woekeren met zijn talenten”

Aart Veldhuizen, onderscheiden met de prestigieuze Jacob van Campenpenning, licht zijn carrière toe in een diepte interview in het AD. “Een mens moet woekeren met zijn talenten”, aldus Aart in het interview. Aart is nog steeds actief betrokken bij VBC als adviseur. Lees verder: Interview AD: Aart Veldhuizen wilde altijd al notaris worden: ‘Je moet heel creatief…

 

Corporate, Ondernemen,

17 december

Column Casper Jones: ‘Help, ik ben verslaafd’

Casper Jones bepleit in zijn meest recente column in het regionale Businessmagazin Ondernamen het inperken van onze digitale consumptie. Een opmerkelijke oproep voor gedragsverandering binnen de (financiële) dienstverlening. (Lees verder).

 

Corporate,

6 december

Toonderaandelen: na ruim 400 jaar is het einde in zicht

Het op 9 april jl. bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel genaamd ‘Wet omzetting aandelen aan toonder’ zal naar verwachting per 1 januari 2019 in werking treden Door middel van de wet komt definitief een einde aan de fysieke aandelen aan toonder en daarmee aan een tijdperk van ruim 400 jaar na de uitgifte van…

 

Corporate,

29 november

Ontwikkelingen Centraal Aandeelhoudersregister

Nadat op 19 januari 2017 een initiatiefvoorstel inzake de instelling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is ingediend, heeft het wetgevingstraject enige tijd stil gelegen. Hier is onlangs verandering ingekomen door het gewijzigd initiatiefvoorstel dat in september 2018 door de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) is ingediend. Advies Raad van State Het eerder ingediende…

 

Over VBC,

29 november

VBC-relaties doneren voor Burgerweeshuis

Ruim vijfduizend euro mocht het Burgerweeshuis Amersfoort afgelopen week in ontvangst nemen uit handen van Demis van Lierop en Aart Veldhuizen. De komende en gaande VBC-notarissen hadden dit bedrag op hun beurt gekregen van de vele VBC-relaties tijdens hun afscheids & kennismakingsreceptie in oktober. Het Burgerweeshuis Amersfoort zet zich al vijfhonderd jaar in voor kinderen in…

 

Vastgoed,

9 november

Belangrijke stap voor de nieuwe Omgevingswet en de stedelijke kavelruil

Er is een nieuwe fase aangebroken voor de Omgevingswet die aanvangt met een internetconsultatie over het Invoeringsbesluit. Interessant is de introductie van de rechtsfiguur van stedelijke herverkaveling.

 

Corporate,

26 oktober

Omvorming Prorail naar publiekrechtelijk orgaan werpt governance-vragen op

Laurens Kelterman heeft de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel om railbeheerder Prorail b.v. om te vormen naar een ZBO. Het wetsvoorstel betreft het “omvormen” van de huidige b.v. naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid, inclusief het bestuur en toezicht en de verhouding tot de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De omvorming werpt…

 

Ondernemen,

24 oktober

Levenstestament voor ondernemers verdient – meer- discussie

Voor ondernemers en ondernemende families heeft het populaire Levenstestament een extra dimensie. Laurens Kelterman wijst op enkele bijzondere punten naar aanleiding van een vakinhoudelijke discussie. Het levenstestament is volop in ontwikkeling als document voor ondernemers die hun zaak letterlijk goed willen achterlaten als zij zelf niet meer in staat zijn om het bedrijf te besturen….