Menu

Disclaimer

De website van VBC Notarissen is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Deze website bevat content in uiteenlopende vorm die auteursrechtelijk is beschermd. Het is verboden zonder toestemming van VBC Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.
Hoewel de website van VBC Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en technisch is gerealiseerd, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, onveiligheid, aanwezigheid van virussen of schadelijke codes, noch voor de gevolgen daarvan. Gebruik van deze website in welke vorm dan ook is volledig voor eigen risico van gebruiker.
Onderdelen van deze website kunnen links bevatten naar externe bronnen die worden onderhouden door derden waar VBC Notarissen geen zeggenschap over heeft. Wij zijn niet aan deze bronnen verbonden en kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de volledigheid, correctheid of betrouwbaarheid van deze bronnen, sites of tools. Evenmin betekent het feit dat vanuit deze website wordt gelinkt naar externe bronnen, dat VBC Notarissen zich inhoudelijk of anderszins akkoord verklaart met deze bronnen, sites of tools.

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidverzekering in voorkomende gevallen de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.