Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

27

May

Casper Jones benoemd tot voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN)

Notaris en managing partner bij VBC Notarissen, Casper Jones, is op 26 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN). Casper is sinds 2012 eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van talent binnen VBC en zet zijn kennis en visie vanaf nu ook in bij de SBN om de opleiding up-to-date te houden en…

 

Corporate, Ondernemen,

19 May 2020

Juridisch fuseren of splitsen? Ook in coronatijd is 30 juni een (fatale) termijn!

    In de huidige situatie komt er veel op ondernemers af; mogelijk ziet u zich geconfronteerd met omzetdalingen, is er een verminderde vraag naar uw product of dienst, moet u werknemers ontslaan of maakt u zich zorgen om de continuïteit van uw onderneming ná de corona-uitbraak. Wellicht bent u of voelt u zich genoodzaakt…

 

18 May 2020

Wie krijgt uw erfenis als u en uw echtgenoot kort na elkaar overlijden en u geen testament heeft gemaakt?

U heeft er misschien over gelezen: man en vrouw zonder kinderen komen tijdens hun huwelijksreis op dezelfde dag te overlijden als gevolg van een voedselvergiftging. Zij hadden geen testamenten opgesteld. De vrouw komt als eerste te overlijden en kort daarna de man. Op grond van de wet komt de erfenis van de vrouw eerst toe…

 

18 May 2020

Juridische splitsing: de mogelijkheden tot vernietiging

Bij een juridische splitsing in de zin van artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek (BW) gaat het vermogen van een rechtspersoon, die ophoudt te bestaan, onder algemene titel over op twee of meer andere rechtspersonen (zuivere splitsing) dan wel gaat (een gedeelte van) het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel over op een of meer andere…

 

Vastgoed,

13 May 2020

Monddoodclausule met kettingbeding opnieuw nietig

Hof Den Bosch heeft zich recent uitgesproken over een zogenaamde “monddoodclausule”. In een leveringsakte was tussen partijen vastgelegd dat de koper geen bezwaar van welke aard dan ook in het kader van de geldende milieuwetgeving alsook op planologisch gebied bij welke overheidsinstantie dan ook mocht indienen voor wat betreft toekomstige (bouw)plannen van de agrarische bedrijven…