Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

15

April

Mogelijkheid verzet tegen fusie/splitsing

Op grond van de wet geldt bij fusies en splitsingen een verzetstermijn van één maand. Iedere fusie en splitsing wordt aangekondigd met een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. De verzetstermijn begint de dag nadat de fusie of splitsing in een landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. Tijdens de verzetstermijn kan middels het indienen van een…

 

Corporate,

1 April 2021

Consultatie fiscaal wetsvoorstel: mogelijk volledige afschaffing open commanditaire vennootschap en beperking mogelijkheid gebruik open fonds voor gemene rekening

  Mr. D. van Lierop, notaris Inleiding Op 29 maart jl. is een consultatie gepubliceerd voor een (door een nieuw kabinet in te dienen) Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Deze brengt belangrijke wijzigingen aan in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere fiscale wetten. Als beoogde datum van inwerkingtreding wordt 1 januari 2022…

 

Ondernemen,

24 March 2021

Vorderingen Stichting Privacy First afgewezen – UBO register blijft van kracht

Zoals eerder op onze site te lezen, is het UBO-register op 27 september jl. in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is een afschrikwekkende werking te hebben op personen met plannen om geld wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. Een van de gevolgen van de inwerkingtreding van het UBO-register is dat van…

 

Corporate, Over VBC,

12 January 2021

Marc Scholten beëdigd tot notaris

Op 12 januari 2021 is Marc Scholten via een livestream verbinding met de Rechtbank beëdigd tot notaris te Amersfoort. Bijzonder blij zijn met we met deze ontwikkeling zowel voor Marc als voor VBC. Deze stap is een logisch gevolg van de benoeming van Marc tot partner begin 2020 en de steady groei die Marc en…

 

Corporate, Over VBC,

7 January 2021

Jojanneke ten Hoopen benoemd tot toegevoegd notaris bij VBC Notarissen

Op 7 januari 2021 is Jojanneke ten Hoopen door de rechtbank te Amsterdam beëdigd tot toegevoegd notaris in het protocol van Laurens Kelterman. Een mooi en bijzonder moment voor Jojanneke en voor VBC! Jojanneke is sinds maart 2016 werkzaam bij VBC. Zij is haar notariële carrière begonnen in 2007. In haar praktijk heeft Jojanneke een…