Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

18

March

VBC trotse sponsor koningsdag 2019

Bij koninklijk besluit wordt een notaris benoemd. Logisch dat we wat voor deze eer terugdoen als onze koning dit jaar Amersfoort bezoekt op koningsdag. VBC is een van de sponsoren die zich inzetten voor de feestelijke dag waarvan het programma inmiddels in grote lijnen bekend is. Gemeente, inwoners en ondernemers slaan de handen ineen voor een…

 

Corporate,

11 February 2019

Het nieuwe gezicht van de business angel

Investeerders in start ups hebben een veelzijdig profiel blijkt uit recent onderzoek. Nederlandse starters kunnen hun voordeel doen door naar Amerika te kijken. Amerikaans onderzoek waar het FD laatst over publiceerde, toont aan dat business angels minder oud, mannelijk en scheutig met geld zijn dan vaak gedacht. Eén vierde van hen is vrouw en het…

 

Publiek,

11 February 2019

Conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties: Openbaar maken donaties en cijfers

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in december het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties ter consultatie aangeboden. Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat: maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar moeten maken. stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Openbaar maken donaties Achtergrond…

 

Ondernemen,

28 January 2019

Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Op 6 maart 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (“Wetsvoorstel”) ingediend. Sindsdien is het Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling. Wetsvoorstel beoogt rechtszekerheid versterken Het Wetsvoorstel beoogt de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken door de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van…

 

Vastgoed,

28 January 2019

Meer energie in de vereniging van eigenaars

BW, Wet verbetering vereniging van eigenaars Inmiddels heeft de praktijk kunnen wennen aan de gevolgen van de Wet verbetering vereniging van eigenaars en het Modelreglement splitsing 2017. Erwin van Elst schreef een uitgebreid artikel met een overzicht van de onverwachte keuzes en knelpunten waar het bestuur en de eigenaren van de vereniging van eigenaars voor komen te staan….