Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

26

May

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan. VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese…

 

Vastgoed,

20 May 2019

De 5% regeling op de schop

Onlangs is de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Deze wet beoogt een versterking van de positie van de bouwconsument waardoor een evenwichtiger relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. In verband met de toenemende complexiteit in de bouw achtte de wetgever een verandering van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Huidige regeling…

 

Corporate, Ondernemen,

10 May 2019

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een…

 

Corporate,

29 April 2019

UBO register vanaf 20 januari 2020 in werking

Op 4 april 2010 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO register dient uiterlijk 10 januari 2020 in werking te zijn getreden. De invoering van een UBO register geeft uitvoering aan de vierde (gewijzigde) Europese anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn).  Doel van de Richtlijn is het voorkomen van…

 

Over VBC,

26 April 2019

Casper Jones in zijn meest recente column: Hoe authentiek durf je te zijn?

In OnderNamen schrijft Casper Jones over ondernemerschap en talentontwikkeling. “Mensen met daadwerkelijke passie voor hun vak hebben de natuurlijke behoefte hun kennis over te dragen. Deze intrinsieke motivatie is ook binnen mijn bedrijf de belangrijkste bron. We ontginnen deze door passende structuren te hanteren: kennisteams waarbij het gaat om kennis te delen met de buitenwereld. In…