Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

17

July

Duidelijkheid over deponeringsverplichting bij grensoverschrijdende fusie 

Moeten buitenlandse jaarstukken ook in Nederland worden gedeponeerd als een vennootschap grensoverschrijdend fuseert? Laurens Kelterman beantwoordt deze vraag in een artikel in het vakblad ‘Juridische Berichten voor het Notariaat’. Net als bij een nationale fusie wordt bij een grensoverschrijdende fusie bepaalde financiële informatie via het handelsregister openbaar gemaakt. Mede op basis hiervan kunnen aandeelhouders, crediteuren…

 

Corporate,

2 July 2019

Digitale oprichting van een B.V. binnen de EU een stap dichterbij

In het kader van het digitale tijdperk wordt het Europese ondernemingsrecht gemoderniseerd. Door de Europese Raad is een nieuwe richtlijn aangenomen die het gebruik van online tools in de contacten tussen ondernemingen en publieke autoriteiten binnen Europa faciliteert. Deze richtlijn moet de online procedures voor ondernemers verbeteren om op een moderne en veilige manier een…

 

Vastgoed,

19 June 2019

Samenloopvrijstelling bij overgang van nieuwbouw als algemeenheid van goederen

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd dat de samenloopvrijstelling voor nieuwbouw onder de overdrachtsbelasting (artikel 15 lid 1, aanhef en letter a Wet Belastingen van Rechtsverkeer) onder bepaalde voorwaarden inderdaad van toepassing is bij de verkrijging van een algemeenheid van goederen (artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968). Omzetbelasting Wanneer artikel 37d OB…

 

Over VBC,

18 June 2019

Hanneke Linthorst treedt toe tot bestuur EPN

Hanneke Linthorst is benoemd in het bestuur van EPN, de vereniging van Estateplanners in het Notariaat. De EPN heeft een kleine tweehonderd gecertificeerde leden en is voor politiek, maatschappelijke organisaties en vakgenoten het kenniscentrum voor alle aspecten van estateplanning: één van de notariële specialismen met grote maatschappelijke en persoonlijke impact. De vereniging verzorgt scholing, wetenschappelijke verdieping en participeert, vaak samen…

 

Over VBC,

12 June 2019

Casper Jones inspireert advocaten bij ‘De Zaak op Orde’

Advocaten zijn naast juridische professionals ook vaak ondernemer en werkgever, met alle uitdagingen die daarbij horen. Op 10 oktober worden zij uitgedaagd op deze aspecten van hun vakgebied tijdens het jaarlijks event ‘De Zaak op Orde’. Korte power talks van uiteenlopende sprekers en ervaringsdeskundigen, break out sessies en prikkelende discussies over alle aspecten van de hedendaagse advocatuur en het juridische ondernemerschap komen aan de…