Menu

Latest news & tips in your inbox?

Sign up for our newsletter

Latest news

 

17

September

Prinsjesdag in het kort: bouwen aan schone luchtkastelen?

Het tekort aan nieuwbouwwoningen geldt als een van de grootste kwesties van de laatste tijd. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn er te weinig betaalbare woningen, ook en met name in de vrije huursector. Prinsjesdag 2019 Uit de Miljoenennota die vandaag is gepresenteerd, blijkt dat het kabinet voornemens is een fonds aan te leggen van…

 

Vastgoed,

12 September 2019

Inschrijving van huishoudelijke reglement VvE in openbare registers

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u daarnaast automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE kent eigen regels die zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Bijna alle splitsingsakten zijn gebaseerd op een modelreglement. Dit modelreglement is in de regel vastgesteld door de Koninklijke notariële beroepsorganisatie, voor het laatst in 2017. Naast…

 

Familie,

9 September 2019

Rechter: Gevolmachtigde van levenstestament moet verantwoording afleggen

Het levenstestament is steeds populairder en dus neemt het aantal mensen toe dat gemachtigd is om handelingen te verrichten zoals betalingen. Zij moeten dan wél verantwoording afleggen, ook als dat niet zo duidelijk in het testament is vastgelegd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter, legt kandidaat-notaris Eri Saito uit. Een levenstestament maakt het…

 

21 July 2019

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

Op 25 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet aangenomen. In het wetsvoorstel, dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer was ingediend, zijn meerdere wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet in 2012. Kortgezegd komen de wijzigingen – onder meer – op het volgende neer: de…

 

Corporate,

17 July 2019

Duidelijkheid over deponeringsverplichting bij grensoverschrijdende fusie 

Moeten buitenlandse jaarstukken ook in Nederland worden gedeponeerd als een vennootschap grensoverschrijdend fuseert? Laurens Kelterman beantwoordt deze vraag in een artikel in het vakblad ‘Juridische Berichten voor het Notariaat’. Net als bij een nationale fusie wordt bij een grensoverschrijdende fusie bepaalde financiële informatie via het handelsregister openbaar gemaakt. Mede op basis hiervan kunnen aandeelhouders, crediteuren…