Menu

Joint ventures & samenwerkingsverbanden

Ondernemen is steeds meer een kwestie van samen-werken en het vinden van nieuwe rollen in de keten. De uitingsvormen hiervan verschillen per onderneming en bedrijfssector, maar in alle gevallen is het wezenlijk om afspraken helder vast te leggen: rechten en plichten, verantwoordelijkheden, eigendomsverhoudingen –bijvoorbeeld van intellectuele rechten- et cetera. Soms moet het wiel opnieuw worden uitgevonden, soms zijn het adapteren van best practices het slimst. Bij VBC nemen we u aan de hand bij samenwerkingsvormen in alle soorten.