Menu

Juridische fusie/splitsing

De redenen voor een juridische fusie kunnen even veelzijdig zijn als de uitwerking ervan. Maar of commerciële overwegingen de doorslag geven of de wens tot vereenvoudiging van de structuren; de uitwerking ervan moet juridisch, fiscaal en operationeel vlekkeloos zijn. Dit is het speelveld van de adviseurs en notarissen van VBC. Van eenvoudige fusies in het MKB tot complexe internationale fusievraagstukken in samenwerking met experts uit andere disciplines in binnen- en buitenland.