Menu

Structurering

De redenen om de juridische structuur van een onderneming te wijzigen zijn even veelzijdig als de uitingsvormen hiervan. Risicomanagement en fiscale optimalisering kunnen leiden tot fusies tussen vennootschappen of het juridisch splitsen ervan. De structuurwetgeving dwingt groeiende ondernemingen tot wijzigingen zoals het instellen van een raad van commissarissen; met alle organisatorische en juridische consequenties van dien. Formuleer samen met onze adviseurs de antwoorden op deze complexe vragen. Vertrouw op hun expertise voor de implementatie. En ervaar de zekerheid van hun accurate notariële vastlegging.