Menu

Afwikkelen van nalatenschappen

Als de kennis of de energie ontbreekt om een nalatenschap af te wikkelen, staan wij u graag terzijde. Dat kan als er sprake is van bijzondere omstandigheden (minderjarige kinderen, onder curatele of bewind gestelde partijen, groot vermogen, schulden, internationale aspecten), maar ook bij praktische zaken als het ontruimen van een woning en de aangifte erfbelasting en slotaangifte inkomstenbelasting. VBC onderscheidt zich doordat wij gebruik maken van specialisten binnen de diverse rechtsgebieden die wij als groot kantoor tot onze beschikking hebben. In alle boedelafwikkelingen is het van groot belang dat u zo spoedig mogelijk na een overlijden een notaris raadpleegt. Het zetten van een verkeerde eerste stap, bijvoorbeeld het voldoen van een ontvangen rekening, kan namelijk grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de nalatenschap.