Menu

Anonimiseren van vermogen

In het tijdperk van internet en openbaar toegankelijke registers is het makkelijker dan ooit om iemands vermogenspositie in kaart te brengen. Voor wie zich hiertegen uit veiligheidsoverwegingen of privacy wensen teweer wil stellen, is het anonimiseren van vermogen een uitweg. Zeker als gekozen kan worden voor nieuwe structuren –bijvoorbeeld een stichting of een holdingvennootschap tussen de aandeelhouder en de werkmaatschappij- is dit goed mogelijk. Maar ook met behoud van de bestaande structuren zijn er mogelijkheden om de relatie tussen aandeelhouders, onderneming en vermogen minder zichtbaar te maken met bijvoorbeeld fondsen voor gemene rekening of commanditaire vennootschappen. Dit vereist grondige kennis van informatieplicht en andere regelgeving en vindt vaak plaats op het snijvlak van familierecht en ondernemingsrecht. Laat u adviseren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie