Menu

Bewind en executele

Nalatenschappen correct en objectief afhandelen is het doel van de stichting Executele VBC. De stichting treedt op als executeur-testamentair voor de uitvoering van een uiterste wilsbeschikking. Als u familieleden niet wilt opzadelen met de afwikkeling van uw nalatenschap, of als deze complex is, treden onze medewerkers professioneel en transparant op in deze rol. Hun dienstverlening gaat daarbij net zo ver als u wenst.