Menu

Familiestatuut

Voor een goede balans tussen bedrijfsbelang en familiebelang is meer nodig dan alleen juridische inbedding. Een familiestatuut gaat verder dan vennootschapsstatuten, aandeelhoudersovereenkomsten of notariële volmachten. Want morele uitgangspunten, toekomstvisie en spelregels voor conflicthantering zijn even belangrijk. Voor nu en voor later. Zowel families als ondernemingen zijn onderhevig aan voortdurend veranderende omstandigheden. Contracten en notariële stukken kunnen dan ook veel, maar niet alles omvatten, voorkomen of oplossen. Mede daarom is het verstandig om in een overkoepelend stuk de gedragscode en interne spelregels vast te leggen: het familiestatuut. Laat ons u adviseren en helpen bij de uitvoering hiervan.

Uw specialist: