Menu

Mediation

Van echtscheiding, via burenruzies tot de afwikkeling van een erfenis kunnen disputen ontstaan tussen mensen die eigenlijk geen ruzie met elkaar willen hebben. Onze gecertificeerde mediators treden op als onafhankelijke derde die het proces begeleidt waarin partijen onderling tot een oplossing proberen te komen. Dat voorkomt de –kostbare en vaak emotionele- gang naar de rechter en maakt het mogelijk dat een zakelijk conflict niet de oorzaak wordt van een blijvende persoonlijke breuk. Wij kijken naar de zakelijke kanten van een conflict en naar de persoonlijke aspecten van de betrokkenen en combineren daarin juridische expertise met persoonlijke betrokkenheid.