Menu

Verdeling

Na verbreking van een relatie of dit nu een huwelijk of een andere vorm van samenleving betreft, zullen de partners veelal ook financieel onafhankelijk van elkaar verder willen. Verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen is dan de volgende stap. Roerende zaken, zoals de inboedel of de auto, kunt u veelal in onderling overleg verdelen. Voor andere gemeenschappelijke vermogensbestanddelen zoals de gemeenschappelijke woning of aandelen in een vennootschap is een notariële akte noodzakelijk. Wilt u de gezamenlijke hypotheek op alleen uw naam voortzetten of de woning herfinancieren omdat u enig eigenaar van de gemeenschappelijke woning wordt en uw ex-partner “uitkoopt”, dan zal de bank u om een akte van verdeling vragen.