Menu

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document dat vastlegt wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de banktegoeden van een overledene. De verklaring wordt notarieel opgesteld. Daar gaat een onderzoek door de notaris aan vooraf om eventuele bestaande wilsbeschikkingen te achterhalen en erfgenamen in kaart te brengen.