Menu

Estate planning

Bij nalatenschapsplanning gaat het om véél meer dan geld en fiscaliteit. Daarom bundelt VBC kennis over uiteenlopende (rechts)gebieden met een aanpak waarin emoties en individuele ambities evenzeer worden meegenomen in de aanloop naar een totaaladvies. Onze meerwaarde uit zich vooral in complexe situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een familiebedrijf of een groot vermogen.

Dat kan leiden tot een Familiestatuut dat de belangen van zowel de familie als de bedrijfsvoortgang waarborgt; tot praktisch uitvoerbare testamenten of tot intelligente structuren met bijvoorbeeld fondsen voor gemene rekening of commanditaire vennootschappen die ten volle gebruik maken van de mogelijkheden van het erfrecht en de schenk- en erfbelasting. In alle gevallen is de basis een objectief en geïntegreerd advies dat de tand des tijds kan doorstaan.

Uw specialist: