Menu

Familiebedrijven

Nemen de kinderen het bedrijf over houdt de familie toezicht op ‘van buiten’ binnengehaalde managers? Welke eigendomsverhouding moet er zijn tussen familieleden die in de onderneming werken en zij die dat niet doen? Voor de duizend en één vragen voor de familie achter-het-bedrijf hebben de specialisten van VBC het beste antwoord. Zij denken met u mee om problemen bij voorbaat te voorkomen en om structuren in te richten die tegemoet komen aan de wens van de familie en de belangen van de onderneming. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een Familiestatuut (zie ook de specifieke informatie hierover op onze site), huwelijkse voorwaarden, testamenten en levenstestament en vele andere documenten. Welke dat het beste kunnen zijn, bepaalt u samen met de adviseur die u, uw familie en uw onderneming kent.

Uw specialist: