Menu

Personenvennootschap

Ook voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap geldt dat afspraken vastleggen, beter is dan discussiëren over de interpretatie ervan. Aspecten als winstverdeling, risico-uitsluiting, hoe te handelen bij arbeidsongeschiktheid en dergelijke, kunnen worden vastgelegd en daarmee dienen als juridische leidraad voor de personenvennootschap. Met de experts van VBC is dat ’n kleine moeite die veel problemen kan voorkomen.