Menu

Publiek & Maatschappij

Publieke en maatschappelijke organisaties stellen terecht de hoogste eisen aan ‘good governance’ en transparantie. Gelijktijdig gaat het ook bij hen om optimalisering van geldstromen en het realiseren van zakelijke en maatschappelijke doelstellingen. Vanuit inhoudelijke en historische betrokkenheid heeft VBC een bovengemiddelde expertise opgebouwd in de uitdagingen van publieke en maatschappelijke organisaties. Een groot aantal van onze notarissen en medewerkers vervult een (bestuurs)functie binnen de sector van deze organisaties. Dit zorgt voor betrokkenheid vanuit het veld.