Menu

Onderwijs- en overheidsinstellingen

Onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties hebben evenzeer als ondernemingen de uitdaging om bedrijfseconomisch doordacht te opereren. Daarbij moeten ze echter zowel aan formele toezichthouders als aan hun stakeholders verantwoording afleggen. Werkbare en transparante (samenwerkings)structuren met oog voor het primaire proces zijn daarbij onmisbaar. VBC adviseert bij het opzetten, het herstructureren en de juridische implementatie.

Uw specialist: