Menu

Pensioen en verzekering

De pensioensector is continu aan verandering onderhevig. Voor pensioenfondsen heeft dit gevolgen voor de uitvoering, maar ook voor de juridische inrichting van het fonds zelf. Onze pensioenspecialisten zijn op de hoogte van (voorgestelde) wet- en regelgeving en andere sectorspecifieke actualiteiten en hebben ervaring met het opstellen van statuten en reglementen, juridische fusies en de overdracht van vermogensbestanddelen. Een bijzonder specialisme is het opzetten van een Multi-opf, de voorloper van het (toekomstige) Algemeen Pensioenfonds (APF).