Menu

Agrarisch vastgoed

Agrarisch vastgoed heeft bijzondere juridische mogelijkheden en valkuilen, vooral op het gebied van de toenemende Europese en Haagse wet- en regelgeving. Deze verdienen een zorgvuldige afweging en dito advies. Elke situatie vraagt om eigen oplossingen, met oog voor het bedrijf én de familiebelangen. Steeds meer agrariërs en adviseurs geven er daarom de voorkeur aan om samen te werken met een agri-notaris. De notariële beroepsgroep heeft een aparte specialisten- vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) waar VBC bij is aangesloten.

De agrarische praktijk van VBC bestaat onder meer uit overdrachten van landbouwgrond en agrarische bedrijven, landgoederen, plattelandswoningen, maar ook de bedrijfsoverdrachten in familieverband en de vestiging van (erf)pacht- en opstalrechten.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor de overdracht van een los (gedeeltelijk) perceel cultuurgrond en/of het hypothecair laten belasten van percelen cultuurgrond. De fiscale consequenties en bijzonderheden voor kadastrale registratie staan onze specialisten helder voor ogen.