Menu

Agrarisch vastgoed

Van erfpachtfinanciering tot gebruiksrechten van gronden heeft agrarisch vastgoed bijzondere juridische mogelijkheden en valkuilen. Deze verdienen een zorgvuldige afweging en dito advies. VBC kent het speelveld en de spelers.

Uw specialist: