Menu

Projectontwikkeling

Voor Nederland ligt een grote woningbouwopgave. Ook geeft de huidige economie veel kansen voor verbouw en renovatie. Juist de juridische aspecten van het bouwproject drukken hun stempel op de structurering en fasering. Van groot belang zijn de vergunningen voor de realisatie van deze projecten en de (uiterste) data dat deze als opschortende of ontbindende voorwaarden op de agenda staan. Tel daar de verschillende partijen bij op die sloop, aanneming en financiering verzorgen en het is duidelijk dat deze beleggingsobjecten grote specialiteit vereisen.

De verkoop van afzonderlijke woningen aan particulieren kan een omvangrijk en bewerkelijk traject zijn. Naast een groot team van specialisten heeft VBC instrumenten ontwikkeld voor een optimaal verkoopproces, zoals een online portaal waarop woningkopers kunnen inloggen.

Bijzonder zijn de specifieke juridische instrumenten zoals erfpacht en splitsing in appartementsrechten die het eigendom van een bouwproject structureren. De wettelijk regimes van deze soorten bevatten veel eigenaardigheden, die elkaar bij een juiste toepassing niet beperken, maar juist aanvullen.