Menu

Hotel & Leisure

Een bijzondere bedrijfsvoering in vastgoed betreft hotelexploitatie, met name waar de vastgoedeigenaar niet de exploitant is. Daarbij is de exploitatieovereenkomst minstens zo belangrijk als het recht op de onroerende zaak.

De specialisten van VBC hebben óók ervaring met bijzondere vastgoedobjecten zoals golfbanen en andersoortige sportcomplexen. Voor deze bijzondere onroerende zaken is vaak ook een uitzonderlijke eigendomsstructurering door een opstalrecht, erfpacht of splitsing in appartementsrechten gewenst.