Menu

Inrichting van bijzondere rechten als erfpacht en opstal

Voor Nederland ligt een grote woningbouwopgave. Ook geeft de huidige economie veel kansen voor verbouw en renovatie. Juist de juridische aspecten van het bouwproject drukken hun stempel op de structurering en fasering. Van groot belang zijn de vergunningen voor de realisatie van deze projecten en de (uiterste) data dat deze als opschortende of ontbindende voorwaarden op de agenda staan. Tel daar de verschillende partijen die sloop, aanneming en financiering verzorgen bij op en de conclusie is dat deze beleggingsobjecten grote specialiteit vereisen.
De verkoop van afzonderlijke woningen aan particulieren kan daarnaast een omvangrijk en bewerkelijk traject zijn. Naast een groot team van specialisten heeft VBC instrumenten ontwikkeld voor een optimaal verkoopproces, zoals een online portaal waarop woningkopers kunnen inloggen.

Bijzonder zijn de specifieke juridische instrumenten zoals erfpacht en splitsing in appartementsrechten die het eigendom van een bouwproject structureren. De wettelijk regimes van deze soorten bevatten veel eigenaardigheden, welke bij een juiste toepassing elkaar echt niet beperken, maar juist aanvullen.