Menu

Financiële diensten en zekerheden

Essentieel voor vastgoedfinanciering zijn de zekerheidsrechten voor geldverstrekkers. Voor deze partijen met uitsluitend een financieel belang is het afdichten van risico’s tot in het grootste detail een belangrijke randvoorwaarde.

De specialisten van VBC zijn bekend met de verschillende vormen van lening- en kredietovereenkomsten. Zij werken voor particuliere vermogende partijen met een persoonlijke band met de vastgoedeigenaar, maar ook met internationale groepen van institutionele financiers.

VBC kan assisteren bij het opmaken van eenvoudige geldleningen, maar ook bij het overeenkomen van bijvoorbeeld achtergestelde geldleningen waarbij uiteenlopende rechten voor verschillende financiers gelden.

Daarbij blijkt soms dat rechten van hypotheek en pand voldoende zekerheid bieden. Interessant kan zijn om de mogelijkheid van instaprechten voor de financier op te nemen. Een nog sterker alternatief is om een financier een (eigendoms)recht toe te kennen, bijvoorbeeld door een opstalrecht – al dan niet verbonden aan een ontbindende voorwaarde die ziet op afbetaling van de lening.