Menu

Publiek Private Samenwerking

In veel gemeente bestaat wensen en mogelijkheden om een omvangrijk gebied te laten (her)ontwikkelen. Dergelijke planontwikkelingen kosten veel tijd, waarbij in de verschillende fasen verschillende partijen betrokken zijn. Iedere betrokkene zal een eigen belang en business case hebben, waarbij een succesvolle totale ontwikkeling uitsluitend mogelijk is wanneer alle spelers samenwerken. De belangrijkste partner bij deze casus zal van de zijde van de overheid komen. Deze is gebonden aan publiekrechtelijke regelgeving en strikte vereisten onder het aanbestedingsrecht. Op deze rechtsgebieden zijn zeer veel ontwikkelingen in wetgeving (zoals de nieuwe Omgevingswet) en jurisprudentie (waaronder Europese uitspraken).

In de samenwerking tussen de partij van de zijde van het overheid en de marktpartij voor de (her)ontwikkeling, kan worden gecontracteerd met een eenvoudige overeenkomst. Ook is mogelijk dat partijen een rechtspersoon oprichten, waarin zij samenwerken.