Menu

Sale & Leaseback

Koop van vastgoed is een omvangrijk traject met veel specifieke fasen. De ondertekening van een akte van levering is een belangrijk sluitstuk. Het is echter een uitvloeisel van de koopovereenkomst en houdt vaak verband met overige afspraken. Zoals een intentieovereenkomst of restpuntendepot.
In de beginfase zijn onderwerpen als (de termijn van) exclusiviteit van groot belang. En uiteindelijk kan essentieel zijn dat een holding instaat voor de garanties van een contractspartij.
De specialisten van VBC adviseren op al deze onderdelen en hebben naast standaard-documentatie, ruime ervaring bij onderhandelingen.

Beleggers op de vastgoedmarkt zijn zeer divers. Zo leggen veel internationale en institutionele partijen de nadruk op aansprakelijkheidsbeperkingen. De levering waarbij ook de mogelijke, onbekende gebreken worden aanvaard, leek een populaire standaard te worden. Inmiddels zijn verkopers doordrongen van het commercieel voordeel dat het verlenen van garanties heeft. Ook wordt de meerwaarde onderkend van het verstrekken van alle beschikbare informatie via een professioneel ingerichte dataroom. Ook hier kunnen de medewerkers van VBC assisteren door een informatiepakket voor verkopers op te stellen of deze namens koper te beoordelen.

Er zijn talloze bijzonderheden in de achtergrond van de koop en daarmee de structurering van de overdracht. Een aandelentransactie kan fiscaal voordeliger uitpakken. Om boekhoudkundige redenen kan een eigenaar een verkoop overwegen waarbij de locatie wordt (terug)gehuurd. Het vastleggen van een voorkeursrecht van (terug)koop en de bankgarantie voor huurder zijn in dat kader van het grootste belang.