Menu

Aviation & Shipping

Uitzonderlijke registergoederen zijn de geregistreerde luchtvaartuigen en schepen. De specialisten van VBC zijn bekend met de overdracht of bezwaring van deze registergoederen, en met de mogelijkheid van inschrijving van leaseovereenkomsten. Daarbij is er niet alleen kennis over de registratie door de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, maar ook de voorafgaande goedkeuring voor registratie door de rechtbank. VBC kent de weg voor de inschrijving in het Luchtvaartuigenregister van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de aanvraag van een nationaliteitsverklaring en zeebrief als het om schepen gaat.