Menu

Een erfenis met schulden?

Een veel gestelde vraag is of je een erfenis waar meer schulden zijn dan bezittingen moet aanvaarden. Het antwoord is: nee, maar…

Er is veel voorzichtigheid geboden bij het aanvaarden van een nalatenschap. Iedereen die erfgenaam is heeft drie keuzes: hij kan de nalatenschap aanvaarden, of verwerpen of beneficiair aanvaarden.

De aanvaarding

Wanneer een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt dan heeft hij recht op een positief saldo van de nalatenschap, maar is ook verplicht om – ook uit het eigen vermogen – de schulden van de overledene te betalen.

De verwerping:

Als een erfgenaam de nalatenschap verwerpt dan krijgt hij niets, maar hoeft ook de schulden van de overledene niet te betalen. Maar let op: als u de nalatenschap zou verwerpen en u heeft kinderen, dan erven uw kinderen in uw plaats.

De middenweg is beneficiair aanvaarden:

U kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden, dat betekent dat u uiteindelijk nooit aangesproken kunt worden met uw eigen vermogen voor de schulden van de overledene. De rechter kan en zal in dit geval wel vaak regels vast stellen hoe moet worden omgegaan met de bezittingen en schulden, het kan ook zijn dat er allerlei formaliteiten nageleefd moeten worden. In ieder geval geldt bij beneficiair aanvaarden altijd dat dit moet gebeuren in samenspraak met een deskundige, zoals uw notaris.

Tot slot een waarschuwing: als u zich heeft gedragen alsof u erfgenaam bent (bijvoorbeeld u heeft de huur opgezegd of een theelepeltje meegenomen uit het huis van de overledene) dan heeft u de mogelijkheden om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden verspeeld.

Kortom: kom met uw vragen over een erfenis op tijd bij uw notaris om u goed te laten informeren.
Neem desgewenst contact op met een van de specialisten Familie & Vermogen op telefoonnummer  033 – 4 601 601.

Gepubliceerd op 1 juni 2011