Menu

Familiebank (lenen familie)

De mogelijkheid voor ouders om hun kind te helpen bij de aankoop van de woning krijgt steeds meer belangstelling. Daar is zelfs een speciale naam voor bedacht: de familiebank. In de familiebankconstructie treedt familie op als bank. Er wordt bijvoorbeeld door kinderen geld geleend van de ouders. Eventueel met zekerheid in de vorm van een hypotheek voor de ouders.

Ouders verstrekken lening

Door het verstrekken van een lening geven ouders hun kind de mogelijkheid (een deel van) de woning te financieren. Over een geleend bedrag wordt normaal gesproken rente betaald. Als een kind aan de ouders geen rente hoeft te betalen, dan ziet de belastingdienst de niet-betaalde rente als een schenking. Als die schenking boven het jaarlijks vrijgestelde bedrag uitkomt, zal door de belastingdienst schenkbelasting worden geheven.
Als een kind wel rente zou betalen en de woning voor het kind een eigen woning vormt in box 1 van de inkomstenbelasting, dan kan het kind gebruikmaken van (hypotheek)renteaftrek.
Ouders kunnen bij het uitlenen van het geld afspreken dat het kind aan de ouders een recht van hypotheek geeft op de woning, maar dat is voor de renteaftrek geen voorwaarde. In geval van een hypotheekrecht hebben de ouders echter meer zekerheid met betrekking tot de terugbetaling van het uitgeleende geld.
De ouders moeten de vordering die zij op hun kind hebben wegens uitgeleend geld opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting.”

Familiebankconstructie oftewel “De Familiebank”

In feite is dat precies hetgeen nu onder de naam “familiebank” of “familiebankconstructie” steeds meer de aandacht heeft. Deze belangstelling heeft mede te maken met de lage rente op spaargeld en de strengere regels voor het uitlenen van geld door banken.

Uiteraard dienen de afspraken tussen de ouders en de kinderen, of tussen andere familieleden die dat betreft, goed te worden vastgelegd. Aan de eisen die worden gesteld voor de aftrekbaarheid van de (hypotheek)rente zal immers voldaan moeten worden. En wat gebeurt er dan bij overlijden en eventuele echtscheiding? Ook daar zal over nagedacht moeten worden.

Meer informatie?

Omdat wij de ontwikkelingen op dit gebied constant bijhouden, zijn wij altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot de renteaftrek.
Wilt u meer informatie hierover of kunnen wij u helpen om alles goed vast te leggen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van personen- en familierecht via info@vbcnotarissen.nl of 033 – 460 1 60 1 of met uw eigen contactpersoon bij VBC Notarissen.

Gepubliceerd op 13 juni 2014