Menu

Levenstestament en algemene volmacht

In dit artikel wordt ingegaan op de regelingen die in een levenstestament kunnen worden opgenomen en het verschil tussen een algemene volmacht en een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament kunt u diverse regelingen opnemen voor het geval u zelf niet meer in staat bent om handelen, bijvoorbeeld door ziekte of (tijdelijke) afwezigheid.

Wat regelt u in een levenstestament?

 Met een levenstestament regelt u de zaken tijdens uw leven. Als u de zaken na uw overlijden wilt regelen, kunt u een testament opmaken.

Er zijn verschillende regelingen die u in een levenstestament kunt opnemen.Te denken valt aan de volgende regelingen:

 • – het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die namens u diverse zaken kan regelen op alle rechtsgebieden;
 • het aanwijzen van personen die tot bewindvoerder of curator moeten worden benoemd;
 • het aanwijzen van een toezichthouder;
 • zaken met betrekking tot uw onderneming;
 • medische zaken, waaronder toestemming voor bepaalde medische handelingen of wilsverklaringen (bijvoorbeeld euthanasie);
 • regelingen met betrekking tot uw woning, inboedel en/of huisdieren;
 • wensen ten aanzien van tijdelijke voogdij, of tijdelijke verzorging van uw kinderen;
 • wensen ten aanzien van het doen van schenkingen.

Wat is een algemene volmacht?

 In een algemene volmacht wijst u een persoon (of meerdere personen) aan die namens u zaken kan behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Wat regelt u in een algemene volmacht?

De regeling in een algemene volmacht is doorgaans korter dan de regeling in een levenstestament. In een algemene volmacht kunt u de volgende regelingen opnemen:

 • het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die namens u diverse zaken kan regelen op alle rechtsgebieden;
 • het aanwijzen van personen die tot bewindvoerder of curator moeten worden benoemd;
 • het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die namens u medische beslissingen mag nemen.

Wat is het verschil tussen algemene volmacht en een levenstestament?

Zowel een levenstestament als een algemene volmacht regelt u bij de notaris. Deze maakt hiervoor een notariële akte. Een levenstestament werkt onder andere de spelregels uit voor de uitoefening van de volmacht en betreft vaak een breder gebied dan een algemene volmacht. Als u de regelingen in een levenstestament te uitgebreid vindt, kunt u ervoor kiezen om een algemene volmacht te maken. Een algemene volmacht is dus een verkorte versie van het levenstestament.

Bescherming van ouderen tegen financieel misbruik

Als u een vertrouwenspersoon aanwijst, voorkomt u dat anderen misbruik van u kunnen maken als u in een financieel kwetsbare situatie terechtkomt. Het maken van een levenstestament of algemene volmacht is hiervoor zeer geschikt, omdat u zelf een vertrouwenspersoon kiest. U houdt de regie dan zelf in de hand.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over opstellen van een levenstestament of een algemene volmacht, neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers van de afdeling personen- en familierecht via info@vbcnotarissen.nl of 033 – 4601601 of met uw eigen contactpersoon bij VBC Notarissen.

Gepubliceerd op 10 september 2014