Menu

Papieren schenking en aangifte inkomstenbelasting

Wanneer u een of meer schenkingen op papier heeft gedaan of heeft ontvangen is het van belang om te weten hoe dat in de aangifte inkomstenbelasting moet worden verwerkt. Hieronder zal ik daarop een antwoord geven.

Wat is een papieren schenking?

Bij de ‘papieren’ schenking wordt een bedrag geschonken dat meteen weer terug geleend wordt. De schenker geeft het geld niet direct, maar blijft het schuldig. Daarom wordt de schenking op papier ook wel een schuldigerkenning (uit vrijgevigheid) genoemd.

Ondanks dat de schenking al wel wordt gedaan, verdwijnt het bedrag van de schenking dus nog niet “van de bankrekening” van de schenker. Fiscaal is het echter wel uit diens vermogen verdwenen!

Hoe moet het worden opgegeven voor de inkomstenbelasting?

Laat ik dat toelichten aan de hand van een papieren schenking die ouders (de schenkers) hebben gedaan aan hun kinderen (de begiftigden).
Voor de inkomstenbelasting dienen de ouders in box 3 de door hen schuldig erkende bedragen als schulden aan te merken. Voor zo ver de ouders met het totaal van al hun box-3 schulden boven de voor hen geldende drempel betreffende schulden uitkomen, zijn de schulden aftrekbaar van hun vermogen in box 3. De ouders zullen dan minder vermogensrendementsheffing (thans 1,2%) hoeven te betalen.
De kinderen dienen de schuldig erkende bedragen als vorderingen in box 3 te vermelden en zullen hierover, wanneer zij meer vermogen hebben dan het vrijgestelde bedrag, vermogensrendementsheffing verschuldigd zijn.

Moet een belastingvrije schenking ook worden opgegeven?

Met een belastingvrije schenking wordt bedoeld een schenking die vrij is van schenkbelasting (voorheen genaamd schenkingsrecht). Voor de inkomstenbelasting moet deze “belastingvrije” schenking worden opgegeven zoals ik hiervoor heb vermeld.

Geldt dat al in het jaar waarin de schenking is gedaan?

Nee!
Omdat in box 3 het vermogen moet worden opgegeven zoals dat per 1 januari was, telt een (papieren) schenking die gedaan is pas in het daaropvolgende kalenderjaar mee in box 3.
Indien in 2013 een schenking op papier is gedaan en nu de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 moet worden ingevuld, dan hoeft met de schenking dus nog géén rekening te worden gehouden. Pas bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 wordt dat anders.

Is de rente belast bij een papieren schenking?

Op grond van de wet zullen de geschonken bedragen bij het overlijden van de schenker alleen als schulden van de nalatenschap worden aangemerkt door de belastingdienst, indien de schenker tot zijn/haar overlijden een jaarlijkse rente van 6% daadwerkelijk aan de begiftigde(n) heeft voldaan.

Deze rente hoeft niet te worden opgegeven voor de inkomstenbelasting. Er wordt immers uitgegaan van een fictief rendement in box 3.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over een schenking op papier?

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers van personen- en familierecht via info@vbcnotarissen of 033 – 460 1 60 1 of met uw eigen contactpersoon bij VBC Notarissen

Gepubliceerd op 12 maart 2014