Menu

Publicatie: KWEP 2017-2 De achtbaan die UBO-register heet

In dit uitgebreide artikel gaat Demis van Lierop in op de ontwikkelingen en achtergrond van het Ubo-register.

Inleiding

De Europese antiwitwasregelgeving, voor Nederland uitgewerkt in de Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is al enige tijd in beweging. De ontwikkelingen worden dikwijls ingegeven door onthullingen en gebeurtenissen in de media. Draagvlak dat ontstaat door publieke ontzetting daarover, wordt door politici niet zelden benut om daadkracht te tonen.

De roep om transparantie is een tendens die kan worden verklaard door het gevoel geen grip te hebben op zaken als verborgen criminaliteit, belastingvermijding en financiële steun aan terroristische groeperingen. De stilzwijgende, vooralsnog onbewezen premisse is dat openheid van zaken tot het gemiste inzicht en de gewenste grip op de zaak zal leiden. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is mogelijk het kind van de rekening. Het UBO-register, dat in de Vierde Antiwitwasrichtlijn (de Richtlijn) is geïntroduceerd, past in deze tendens en toont ook het spanningsveld tussen de behoefte aan transparantie enerzijds en die aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds.

Deze bijdrage over het UBO-register heeft noodgedwongen een open einde.’ Het Europees Parlement moet nog beslissen over een voorstel tot ingrijpende wijziging van de Richtlijn (het Wijzigingsvoorstel). Over de invoering van het UBO-register, dat in juni van dit jaar gerealiseerd moet zijn, is nog steeds geen specifiek wetsvoorstel (tot wijziging van de Wwft) ingediend. We moeten het vooralsnog doen met een brief van de Minister van Financiën over de contouren van het register (de Contourenbrief) en wat naar aanleiding daarvan in de Tweede Kamer is besproken.
Inmiddels is, op initiatief van een aantal Tweede Kamerleden, wel een wetsvoorstel tot invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) ingediend. Het CAHR komt in deze bijdrage slechts zijdelings aan de orde….. 

Lees verder: KWEP2017-2 De achtbaan die UBO-register heet door Demis van Lierop

Gepubliceerd op 22 februari 2018