Menu
 

Aart Veldhuizen

notaris | familie & publiek

algemene notariële (advies)praktijk, estate planning, afwikkelen van complexe nalatenschappen, mediation, DGA advisering, bedrijfsopvolging

 

Aileen van Driel

kandidaat-notaris | corporate/M&A

herstructurering, samenwerkingsvormen (joint ventures, personenvennootschappen, (grensoverschrijdende) transacties (M&A), governance

 

Alerta Schroten

toegevoegd notaris |familie & vermogen

Estate planning, mediation, (levens)testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenken, afwikkelen van nalatenschappen

 

Carianne Tazelaar

Kandidaat-notaris | familie & vermogen

bedrijfsopvolging, DGA begeleiding, familiebedrijven, estate planning, (levens)testament, huwelijkse voorwaarden, schenken

 

Casper Jones

notaris | corporate/M&A

fusie & overname, management buy in/out, angel & venture capital, investments, private equity, herstructurering, internationale transacties, corporate governance, DGA advisering

 

Demis van Lierop

kandidaat-notaris | familie & vermogen

corporate governance familiebedrijven, bedrijfsopvolging, estate planning, structureren van familiebedrijven, advisering ondernemers & DGA, mediation

 

Emmy Greeve

register notarisklerk | familie & vermogen

afwikkeling nalatenschappen, testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingen, onroerend goed

 

Erwin van Elst

kandidaat-notaris | vastgoed & projecten

Commerciële (internationale) vastgoedtransacties, projectontwikkeling en vastgoedfinanciering. Opzetten en begeleiden van verkoopprocessen en goederenrechtelijke structurering (door erfpachten, opstalrechten en appartementsrechten) van projecten

 

Esther Ruitenbeek – Poll

kandidaat-notaris | vastgoed & projecten

commercieel vastgoed, (executie-) veilingen, registreren netwerken, project- en herontwikkeling, vastgoedfinanciering

 

Geert van Eijsden

register notarisklerk | vastgoed & projecten

opzetten nieuwbouwprojecten, project- en herontwikkeling, splitsing in appartementsrechten, commercieel vastgoed

 

Heleen Bouw

notarisklerk | vastgoed & projecten

particulier vastgoed, leveringen & hypotheken

 

Henk de Wit

notaris | vastgoed & projecten

algemene notariële (advies)praktijk, particulier vastgoed, mediation, estate planning

 

Janine Paauwe

kandidaat-notaris | Corporate/M&A & Publiek

Fusies & overnames, (inter)nationale transacties, herstructureringen, (corporate) governance, publieke & maatschappelijke organisaties.  

 

Janny van Beek – de Graaf

register notarisklerk | vastgoed & projecten

particulier vastgoed, leveringen & hypotheken, nieuwbouw

 

Jeroen van der Kloes

toegevoegd notaris | vastgoed & projecten

particulier- & commercieel vastgoed, leveringen & hypotheken, koopovereenkomsten, project- en herontwikkeling, erfpachtconstructies

 

Jeroen Veenhof

notaris | vastgoed & projecten

commerciele vastgoedtransacties, gestructureerde verkoopprocessen, project- en ontwikkelingsprojecten, vastgoedfinanciering, goederenrechtelijke structuren (erfpacht, opstalrecht)

 

Jojanneke Ten Hoopen

kandidaat-notaris | corporate/M&A

(Inter)nationale transacties, herstructureringen, fusies & overnames en corporate governance

 

Josca Roozenboom

kandidaat-notaris | vastgoed & projecten

Commercieel vastgoed, projectontwikkeling en goederenrechtelijke structuren (erfpacht, opstalrecht)

 

Judith Theelen 

kandidaat-notaris | familie & vermogen

familiebedrijven, (levens)testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenken, estate planning, afwikkelen van nalatenschappen​

 

Laurens Kelterman

notaris | corporate/M&A

herstructurering, samenwerkingsvormen (joint ventures, personenvennootschappen), adviseur van management board en rvc, (grensoverschrijdende) transacties (m&a)

 

Liselotte Herlaar

kandidaat-notaris | corporate/M&A

fusies & overnames, internationale transacties, private equity, herstructureringen en corporate governance

 

Marc Scholten

kandidaat-notaris | corporate/M&A

fusie & overname, private equity, grensoverschrijdende transacties, joint ventures & samenwerkingsverbanden, herstructureringen

 

Margriet Breeuwsma

kandidaat-notaris | publiek & maatschappij

publieke en maatschappelijke organisaties, governance, algemene ondernemingsrecht praktijk, familiebedrijven, DGA advisering, bedrijfsopvolging

 

Marie-Leonne Booij

kandidaat-notaris | corporate/M&A

fusie & overname, internationale transacties, herstructurering,DGA advies en begeleiding

 

Minke Hoksbergen

Register notarisklerk | Familie & Vermogen

testamenten, levenstestamenten, samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, afwikkelen van nalatenschappen

 

Mireille Hesselmans – Neijzen

kandidaat-notaris | corporate/M&A

fusie & overname, grensoverschrijdende transacties, start-ups, angel & venture capital, investments, DGA advisering

 

Nienke Bijlholt

kandidaat-notaris | publiek & maatschappij

publieke en maatschappelijke organisaties, governance, bestuurlijke samenwerking, herstructureringen, advies bestuur & toezichthouders

 

Ragna Kaan – van Hellemond

kandidaat-notaris | corporate/M&A

corporate housekeeping, oprichting, statutenwijziging, fusie, splitsing

 

Rik van der Weij

notaris | vastgoed & projecten

algemene notariële (advies)praktijk, project- en herontwikkeling, commercieel vastgoed, agrarisch specialist, vastgoed financiering

 

Teun Schermerhorn

partner | ondernemen & DGA

algemene ondernemingsrecht praktijk, familiebedrijven, fusie, splitsing, DGA advisering, herstructurering

 

Tine van Gent – de Graaff

register notarisklerk | vastgoed & projecten

Commercieel vastgoed, project- en herontwikkeling, splitsing in appartementsrechten, erfpacht en andere beperkte rechten

 

Willem-Jan Schakel

toegevoegd notaris | familie & vastgoed

Familierecht en Particulier- en commercieel vastgoed waaronder leveringen en hypotheken, koopovereenkomsten, testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en het afwikkelen van nalatenschappen