Menu

Kennisgebied

Vastgoedtransacties particulieren

Resume

Barbara heeft vanaf 1996 ervaring opgedaan bij De Notarissencombinatie Den Helder, De Wit & Dijkstra Notarissen in Sneek, BolscherBrugDeijl Notarissen in Amersfoort en Van Grafhorst Notarissen in Utrecht zowel in de familierechtspraktijk als de onroerendgoed rechtspraktijk.
Sinds 1 juli 2019 is zij verbonden aan VBC Notarissen. Barbara zal de praktijk op het gebied van de bestaande bouw in Amersfoort onder haar hoede nemen.
Zij onderhoudt contacten met de verwijzers en is het aanspreekpunt voor de medewerkers op bestaande bouw binnen VBC en staat verwijzers te woord voor algemene vragen.

Barbara begeleidt particulieren in het proces van aan- en verkoop van hun woning met de daarbij behorende financiering bij financiële instellingen.
Ook heeft zij kennis van andere zakelijke rechten als erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, mandeligheid en splitsingen in appartementsrechten en alle daarbij komende problematiek.
Daarbij kan zij de particulieren ook adviseren over de basis vragen in het kader van familierechtzaken en signaleert zij wanneer deze cliënten moeten worden doorverwezen naar de afdeling familie- en vermogen.

Barbara is lid van het ringbestuur Midden Nederland van de KNB, daarbij is zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het notariaat.

Opleiding

Barbara is in 1995 afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft zij in januari 2000 de Notariële Beroepsopleiding afgerond.
In 2004 heeft zij als uitstapje haar diploma gehaald in de Estate Planning
Daarnaast heeft zij allerlei cursussen gevolgd in het kader van de permanente educatie.