Menu

Kennisgebied

Bedrijfsopvolging, structureren van familiebedrijven, advisering ondernemers & DGA, alsmede herstructurering, samenwerkingsvormen (joint ventures, personenvennootschappen, (grensoverschrijdende) transacties (M&A), governance

Resume

Aileen is werkzaam op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht. Ze is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties evenals de reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale grote en middelgrote ondernemingen.

Opleiding

Aileen is in 2000 afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Universiteit Utrecht. In 2004 heeft zij de Notariële Beroepsopleiding afgerond. Aileen volgde daarna diverse opleidingen, waaronder de Grotius specialisatieopleiding ‘Corporate Structures’ en de opleiding ‘Wft-essentials’ bij de Universiteit Amsterdam

Overige informatie

Aileen is in 2000 begonnen bij Andersen Legal en heeft onder andere gewerkt bij AKD, Holland van Gijzen, Norton Rose and Pereira. Tevens is Aileen twee jaar werkzaam geweest in Londen. Sinds oktober 2016 is ze verbonden aan VBC Notarissen waar ze thans als kandidaat-notaris binnen de sectie Familie en Ondernemen werkzaam is.