Menu

Kennisgebied

fusie & overname, management buy in/out, angel & venture capital, investments, private equity, herstructurering, internationale transacties, corporate governance, DGA advisering

Resume

Casper is zijn carrière begonnen in de internationale ondernemingsrechtpraktijk bij De Brauw Blackstone Westbroek. Eind 2007 trad Casper in dienst bij VBC Notarissen. In 2012 is hij toegetreden tot de directie van VBC Notarissen waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuilles Personeel (fee-earners), Innovatie, Talentmanagement en Acquisitie. Op 23 januari 2014 is Casper door Zijne Majesteit benoemd tot Notaris.

Overige informatie

Casper geeft regelmatig cursussen en workshops over actuele ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Hij is penningmeester van de Vereniging voor notarieel ondernemingsrecht specialisten, in welke rol hij een boost probeert te geven aan de positionering van de notaris in ondernemingsrechtelijke transacties. Hij levert regelmatig een bijdrage aan het Notariaat Magazine. In de regio Amersfoort is hij ook zeer actief. Zo is hij lid van de Ronde Tafel Amersfoort, schrijft hij frequent columns in het plaatselijke businessblad Ondernamen en zit hij in het bestuur van Stichting Business Loop Amersfoort.