Menu

Kennisgebied

opzetten nieuwbouwprojecten, project- en herontwikkeling, splitsing in appartementsrechten, commercieel vastgoed

Resume

Geert is werkzaam op het gebied van het registergoed, in het bijzonder nieuwbouw en commercieel vastgoed. Zijn specialisaties zijn het begeleiden van nieuwbouwprojecten en commercieel vastgoed transacties met de daarbij behorende fiscale aspecten.
In dat kader heeft Geert een ruime ervaring met het opstellen van diverse overeenkomsten en akten, waaronder akten van levering, de vestiging van hypotheek- en pandrechten, het splitsen in appartementsrechten en de vestiging van opstalrechten en overige beperkte rechten.

Opleiding

Geert heeft in 2007 zijn opleiding tot notarisklerk afgerond. Hij is werkzaam in het notariaat sinds 2003.
In januari 2014 heeft Geert zijn kopstudie HBO Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg afgerond. Hij heeft voor zijn afstuderen onderzoek gedaan naar de BTW-kwalificatie van een bouwterrein.

Overige informatie

Sinds 1 januari 2012 is hij verbonden aan VBC Notarissen.
Naast zijn notariële werk is Geert lid van het Hoofdbestuur van de Bond van Medewerkers in het Notariaat.