Menu

Kennisgebied

Estate planning, (levens)testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenken, afwikkelen van nalatenschappen

Resume

Hanneke is werkzaam op het gebied van het personen- en familierecht en de estate planning, waar zij ruime ervaring in heeft opgedaan. Hanneke adviseert cliënten over het opstellen van samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden, testamenten en over schenk- en erfbelasting. Ook heeft zij ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en de advisering hieromtrent.

Opleiding

Hanneke is in 1996 afgestudeerd in Notarieel en Nederlands Recht aan de Universiteit in Utrecht. In 2016 rondde ze de opleiding Estate Planning af bij Grotius. In Genève studeerde ze Droit Civil et Bancaire aan de Université de Genève.

Overige informatie

Hanneke is in 1996 begonnen in het notariaat. Zij heeft bij diverse kantoren ruim ervaring opgedaan in het personen- en familierecht. Sinds juni 2018 is zij verbonden aan VBC Notarissen.  Hanneke is lid van de EPN (de Vereniging van Estateplanners in het Notariaat) en bij de EPN lid van de commissie nieuw huwelijksvermogensrecht.