Menu

Kennisgebied

Commercieel vastgoed, projectontwikkeling en goederenrechtelijke structuren (erfpacht, opstalrecht)

Resume

Josca is afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Universiteit Utrecht. Sinds september 2017 is Josca werkzaam als kandidaat-notaris binnen de sectie Vastgoed & Projecten. In maart 2021 heeft Josca de Beroepsopleiding Notariaat afgerond.